Over een week mogen alle Nederlanders ouder dan 18 jaar weer gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar naast de gemeenteraadsverkiezingen is er ook het referendum voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Wat houdt de wet nou precies in en wat zijn de eventuele consequenties?
Onze correspondent Ino Wegerif sprak Niels Mollema, student inforrmatica aan Hogeschool Avans en sponsor van het referendum, in drie minuten tijd legde hij uit wat de wet precies inhoudt en wat voor effect het kan hebben op u als luisteraar.

Wilt u meer informatie over de aspecten van de nieuwe wet? Kijk dan op de pagina van SoftGiant Nederland

De informatie vind u hier en is beschikbaar in het Nederlands én Engels.