De nieuwe woningbouw in Harmelen is, tot zorg van Harmelaren, aantrekkelijk voor mensen van buitenaf.

Nadat er 10 jaar geen woningen in Harmelen gebouwd zijn, is er een groot tekort aan betaalbare woningen. De gemeente Woerden heeft plannen gemaakt om binnen een paar jaar ruim 250 woningen te bouwen. “Een aantal dat de behoefte ver overstijgt”, volgens Teuny van Wijngaarden van Stichting De Groene Buffer, terwijl Ivo ten Hagen beweert dat “de woningbouw zal worden afgestemd op de lokale behoeften”.

De overspannen woningmarkt in Utrecht zal ervoor zorgen, dat alle nieuwbouwwoningen vlot verkocht worden, volgens Teuny. “De in Harmelen werkzame makelaars geven al aan dat 60% van de, te koop staande, woningen wordt gekocht door mensen van buiten Harmelen. Dit zal tot gevolg hebben dat er in 2022 weer een tekort aan woningen is en Haanwijk als bouwlocatie in beeld komt. Niet voor de aangegeven 90 woningen, maar voor een veelvoud hiervan. Dit betekent het einde van die prachtige groene polder, Haanwijk”.

Voorzitser van het dorpsplatform, José van Engelen, is zich bewust van de zorgen die Harmelaren hebben om de woningbouwplannen. “De ontwikkeling die nu ingezet wordt, is niet alleen maar voor Harmelense mensen. We kunnen mensen uit Harmelen geen voorrang geven. Zo werkt het helaas niet in een vrije wereld.”

Over een oplossing voor het probleem heeft Teuny samen met Stichting De Groene Buffer nagedacht. “Wij zeggen: ‘bouw eerst op de braakliggende gronden’. Is dat klaar, dan kijk je waar nog behoefte aan is. Als er vijftig seniorenwoningen gebouwd zijn, dan laten de 60plussers die in die huizen trekken, ook weer een huis achter. Dan los je al een heel groot probleem op. Doe het allemaal gefixeerd, ga niet plots zo veel bouwen.”

Dat mensen graag in Harmelen willen wonen kunnen we hen, volgens Teuny, niet kwalijk nemen. “Harmelen is een heel leuk dorp. Niet zo kneuterig als Kamerik en Zegveld, bijvoorbeeld.” José gunt ieder een huis in Harmelen. “Ik woon hier nu 40 jaar, ik ben ook import, want ik ben hier niet geboren. Een hoop mensen die nu tegen de import zijn, zijn hier ook pas op latere leeftijd komen wonen. Waarom gun je dat dan een ander niet? Je moet wel reëel blijven. Je gunt iedereen een huis, dan moet je ook dingen opofferen.”