In de commissievergadering ruimte van 14 december jl. Konden raadsleden en insprekers voor het eerst hun visie geven op de jaarbrief wonen, waarin vooral duidelijk werd dat in heel Woerden de afgelopen vier jaar te weinig is gebouwd.

Zo werd er in Harmelen, waar nu 10 plannen lopen, het laatste jaar niks gebouwd. Uit de jaarbrief blijkt dat de gemeente plannen heeft om vóór 2021, 259 nieuwe woningen in Harmelen te realiseren. Zo moet er voor het hof van Harmelen plaats gemaakt worden voor zo’n 96 nieuwe woningen. De bewoners van het dorp laten weten blij te zijn dat er nu wel eindelijk wordt gebouwd, maar zeggen geen behoefte te hebben aan zoveel projecten van een zo’n omvang in een keer.

Het is nu tijd dat er snel gebouwd moet worden, en wel voor de inwoners van Harmelen

Volgens Henk Brandenbrug van de TTG Harmelen, die de belangen van bewoners in Harmelen behartigd, is het noodzakelijk dat de gemeente bij het project van het hof naar de lange termijn kijkt, en niet te veel in een keer moet bouwen. “Makelaars houden in hun database bij wie de kopers zijn. In Harmelen komt inmiddels rond de 60% van de kopers van buiten; vooral uit Utrecht. De lokale makelaar zegt: Wanneer je zoveel tegelijk gaat bouwen als de gemeente nu wil, zou dat percentage weleens naar 80% kunnen gaan”

Wel vindt Brandenburg het ‘pijnlijk’ dat er zo lang niet voor jongeren en senioren in Harmelen is gebouwd, maar wilt hij liever eerst de herbouwlocaties in Harmelen gerealiseerd zien worden. “Voor alle duidelijkheid: wij van de TTG vinden dat het Hof van Harmelen helemaal nog niet aan de orde behoort te zijn. Pak eerst alle herbouwlocaties op, dat zijn er 8!”

Makelaars houden in hun database bij wie de kopers zijn. In Harmelen komt inmiddels rond de 60% van de kopers van buiten

Ook Teurnie Van Wijngaarden, die namens natuur Stichting De Groene Buffer spreekt, is op haar zachtst gezegd niet blij met de ontsluitingsweg in Harmelen en de aankomende bouwplannen aan het hof van hetzelfde dorp. Volgens van Wijngaarden kleven er veel problemen aan het project. “Er zullen zienswijzen en bezwaarschriften komen, ook al zouden ze ongegrond worden verklaard, toch jaren van vertraging veroorzaken, het doorzetten van dit plan komt niet ten goede aan de inwoners van Harmelen”

Verder geeft van Wijngaarden aan dat het belangrijk is dat de juiste woningzoekenden recht krijgen op zo’n woning. “Het is nu tijd dat er snel gebouwd moet worden, en wel voor de inwoners van Harmelen, waar veel behoefte aan is. En er is een enorm tekort aan woningen, hoewel de bouwlocaties jaren braak liggen, en daar zijn de woningzoekenden in Harmelen nou zo boos over”

 CDA-raadslid Job van Meijeren vindt ook dat er in de afgelopen jaren in Woerden te weinig is gebouwd. “Wellicht zijn we wat ongeduldig, maar de feiten liegen er niet om. Het afgelopen jaar realiseerden we slechts 30% van de woningbouwplanning. In de dorpen ligt de bouw zelfs vrijwel stil, slechts 4 woningen werden er gebouwd dit jaar in Kamerik”

Wethouder Ivo ten Hagen vertelde dat het plannen van woningbouw moeilijker is dan meestal wordt gedacht. Volgens Ten Hagen ontstaan er tijdens projecten ‘verschillende vertragende factoren’, waardoor een project meestal langer duurt dan gedacht. Zo zou de gemeente zelf te veel eisen stellen, bleek de locatie van een project toch te moeilijk, of liet de projectontwikkelaar te lang niets van zich weten. “Waar je als gemeente tegenaan loopt in een aantal projecten is dat je afspraken maakt met een projectontwikkelaar waarin een project op een paar punten moet worden aangepast, en dan kan de opdracht verder, dan blijkt het 2 maanden te duren voordat het door de ontwikkelaar aangepast wordt, maar met het aanpassen van het een worden afspraken van de vorige keer niet nagekomen. Dan moet dat weer worden aangepast, en voor je het weet ben je twee maanden verder”

 Als alternatief voor de achterstallige bouw van woningen in Woerden geeft Ten Hagen aan weer terug te kunnen naar actief grondbeleid, waarin ter vervanging van bedrijven, een aantal panden door de gemeente worden uitgekocht en daar zelf gaan ontwikkelen.