Woensdag 18 oktober vond het bijbel lezen voor ongelovigen plaats in het Grand cafe in Woerden. Om acht uur 's avonds hebben vijf dominees verhalen verteld uit de bijbel voor de geïnteresseerden die op het evenement afkwamen. Het doel is om de bezoekers dichter bij de bijbel te brengen op een vrij denkende manier. Verslaggever Willem Bastian gaat hierover in gesprek met dominee Joost Schelling.