Anne Berkheij is veel verhuist, maar uiteindelijke kwam hij in Woerden terecht. ‘’De laatste acht jaar woon ik in Woerden. Woerden was echt een stad waar ik bij dacht ‘ja, hier wil ik graag blijven’. Wanneer je ergens in investeert, ga je er vanzelf iets voor voelen.’’ 

Anne is nu 26 en werkzaam als projectleider duurzaamheid Houten, daarnaast is hij zowel betrokken bij Progressief Woerden als Fractie-assistent en bij GroenLinks Woerden als voorzitter.

‘’Vijf jaar geleden vond de politieke strijd tussen de PVDA en de VVD plaats. Die zeiden ‘als je niet op ons stemt, dan krijg je de ander’ om vervolgens met elkaar een coalitie te vormen. Ik voelde me daar zo verraden door. Als je wil dat het op een andere manier gebeurt, dan moet je er tijd steken. Je kan niet verwachten dat anderen het voor je op gaan lossen.’’

Als fractie-assistent van Progressief Woerden buigt Berkheij zich over verschillende dossiers, waaronder organisatieontwikkeling en burgerparticipatie. Binnen Duurzaam Woerden, het burgerinitiatief dat verantwoordelijk is voor meerdere duurzaamheidsprojecten, is Berkheij verantwoordelijk voor het verbinden van burger, gemeente en bedrijf.

Progressief Woerden meldt op haar website dat je de opleiding filosofie gebruikt bij de politiek. Hoe helpt deze opleiding?
‘’Tijdens die studie heb ik goed leren analyseren en dat helpt enorm. Wat zit achter wat iemand denkt en hoe kun je daar out-of-the-box mee omgaan? Wanneer je die vragen beantwoord kun je beter communiceren met anderen, elkaar begrijpen, en hopelijk ook samen tot een goede oplossing komen.’’

Kun je een situatie noemen waarin je opleiding je helpt de situatie te begrijpen?
‘’Neem het crematorium in Woerden als voorbeeld. Deze is er nog niet, maar er is veel vraag naar. Met de ideale plaats voor dit crematorium hebben een stuk of acht mensen iets op tegen en die hoor je. De grote groep mensen die ervoor zijn hoor je vaak niet. Het is belangrijk op zo een moment te weten dat participatie niet betekent dat mensen ook hun zin moeten krijgen, maar wel te begrijpen waarom andere politici soms vinden van wel. Als je dat begrijpt, dan kun je proberen een oplossing te vinden.’’

Vorig jaar ben je gestopt met de participatieraad. Waarom?
‘’Vorig jaar kreeg ik de kans aangeboden om fractie-assistent te worden in Progressief Woerden. Het is niet mogelijk die twee functies te combineren, omdat je dan direct je eigen adviseur zou zijn. Ik heb het idee dat ik meer kan doen vanuit de fractie dan vanuit de participatieraad, omdat ik directer bezig ben met meer verschillende onderwerpen.’’

Wat doet u als fractie-assistent?
‘’Ik ondersteun Marieke onder ander met de dossiers organisatieontwikkeling en burgerparticipatie. Ik ben nu pas een paar maanden geleden begonnen als fractie-assistent en heb alleen nog tijd gehad om goed te kijken naar organisatieontwikkeling. Dat is voornamelijk kijken hoe je wil dat de organisatie functioneert en wat je ervan verwacht.’’

‘’Op het gebied van burgerparticipatie hebben we ook verwachtingen. De gemeenteraad kijkt naar het beleid van burgerinitiatieven en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Waar ik voornamelijk naar kijk is het effect van deze regels op de initiatieven. Als je een businessplan verwacht voordat je er subsidie in durft te steken en deze weigert, sla je het hele initiatief stuk. Zorg in plaats daarvan voor ambtenaren die meedenken en ze vertellen wat wel werkt en wat niet werkt. Daar heb je veel meer aan.’’

Hoe kijkt Progressief Woerden tegen burgerinitiatieven aan?
‘’Het burgerinitiatief is een geschikte plek voor geïnteresseerde, actieve burgers om iets goed te doen. Wij staan daar achter. We zijn ook vaak onderdeel van die initiatieven. Alleen als we echt in de haarvaten van Woerden zitten leer je de gemeenschap kennen. Om die reden zitten we in veel burgerinitiatieven en wijkplatformen. Zo is Wij Zijn Woerden opgericht door een van mijn collega’s.’’

Hoe zouden burgerinitiatieven merken dat Progressief Woerden meer zetels heeft?
‘’Burgerinitiatieven zouden meer ondersteuning en minder administratieve rompstomp krijgen. Ze zullen er ook op waken dat ze ook in de komende vier jaar serieus genomen worden, en in sommige opzichten zelfs nog serieuzer.’’

Zijn er dan echt partijen die deze burgerinitiatieven minder serieus nemen?
‘’We zeggen allemaal dat we ze serieus nemen, want je zegt natuurlijk niet tegen burgers dat je ze niet serieus neemt. Wat je merkt is dat bijna geen partij het waard vindt om op ambtelijke ondersteuning te stemmen. Veel willen bezuinigen op die ambtenaren terwijl zij juist kunnen helpen.’’