Gemeenteraadsleden krijgen les tijdens infoavond

Gemeenteraadsleden krijgen les tijdens infoavond

“Wat kost het aanpassen van de openbare ruimte nou precies,” begint teammanager realisatie en beheer, Mark Goossens, zijn betoog. Goossens geeft de gemeenteraadsleden en ambtenaren vandaag uitleg over de investeringen in de IBOR. “We hebben voor u drie scenario’s,” gaat de teammanager verder. In het eerste scenario laat Goossens een foto van...

Raad benoemt nieuwe raadsgriffier

Raad benoemt nieuwe raadsgriffier

De gemeenteraad heeft Mark Tobeas benoemd tot nieuwe raadsgriffier, dit werd gedaan tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag. De heer Tobeas neemt de taak over van Onno Vliegenthart die sinds december waarnemend raadsgriffier is.

Raad stemt in met voorstel Organisatieontwikkeling

Raad stemt in met voorstel Organisatieontwikkeling

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel Organisatieontwikkeling. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering na het indienen van een amendement. In dit voorstel staat het plan om de dienstverlening van de gemeente zaakgericht in te richten, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Gemeenteraad smijt niet met geld voor dienstverlening

Gemeenteraad smijt niet met geld voor dienstverlening

“Sommigen van de coalitie-partij gaan te makkelijk om met het geld dat als reserve bedoeld is”, betoogt Reem Bakker van de VVD. Een verandering in het wetsvoorstel om dienstverlening te verbeteren is voorgesteld; niet de reserves gebruiken. De reserves bedragen 350.000 euro, deze zal niet gebruikt worden voor het verbeteren van dienstverlening vanuit de gemeente.

“We moeten elkaar de ruimte gunnen die we nodig hebben”

“We moeten elkaar de ruimte gunnen die we nodig hebben”

Jong, talentvol en gedreven, zo wordt Loukmane Issarti (24) door zijn mede-raadsleden omschreven. Hij is student politicologie en heeft zijn eigen bedrijf. Daarnaast vervult hij zijn rol als penningmeester en raadslid bij Progressief Woerden. In de raad maakt hij zich vooral hard voor cultuur en sport die, volgens hem, essentieel zijn voor de samenleving.

‘Jullie zitten alleen maar op jullie zeteltjes’

‘Jullie zitten alleen maar op jullie zeteltjes’

“Wij zien een raadslid als een volksvertegenwoordiger en niet als een eigen ideeën-generator.” Inwonersbelangen komt dit jubileumjaar al 25 jaar op voor de belangen van inwoners in Woerden. Raadslid Jan-Hubert van Rensen spreekt met ons over het bestrijden van onmacht, hekelpunten in de lokale politiek en de acties van ‘zijn’ partij.

Sms’jes moeten drugsgebruik voorkomen

Sms’jes moeten drugsgebruik voorkomen

Een sms’je ontvangen omdat je contact hebt gehad met een drugsdealer. Dat is wat Woerden te wachten staat. Er waren nog twijfels, maar: ‘’De privacy is volledig gewaarborgd’’, laat burgemeester Molkenboer weten.

‘Het is veel waard om een rugzakje te hebben’

‘Het is veel waard om een rugzakje te hebben’

Jaap van der Does (75) gaat al even mee in de politiek. Aanvankelijk was hij een politieagent, in 1994 maakte hij echter de overstap naar de politiek. Eerst als raadslid bij de D66, vanaf 2010 bij zijn eigen partij ‘LijstvanderDoes’. “Je hebt veel vaste stemmers die weten wie je bent, wat je doet en hoe je handelt. Dat is een groot voordeel.”

Archief