De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen maakte het CDA bekend zich in te zetten voor sportverenigingen. Op hun verkiezingsprogramma maakten zij bekend de huurverhogingen te willen stoppen. Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord afgelopen dinsdag werd bekend dat de huurverhogingen zullen stoppen. Wij spraken zowel fractievoorzitter Job van Meijeren (CDA) als het bestuur van atletiekvereniging Clytoneus over dit nieuws.