Het gaat weer goed met de economie in Nederland. We hebben de crisis die vanaf 2008 plaats vond achter ons gelaten en we zijn een nieuwe weg in geslagen van voorspoed en vooruitgang. De koopkracht neemt toe, mensen hebben weer meer te besteden en laten dingen aan hun huis doen. Is de situatie van de zzp'er als schilder veranderd na het verbeteren van de economie? Verslaggever Willem Bastian ging hierover in gesprek met schilder Kees Kok.