De fractie VVD heeft tijdens het politiek wijkcafé in het Schilderskwartier haar potentiële kiezers verteld het vertrouwen in de politiek te willen herstellen.

Tijdens het politiek wijkcafé kregen alle verkiesbare partijen de gelegenheid om de bewoners uit de Schilderswijk te overtuigen. Dit deden de partijen door hun plannen voor de Schilderswijk van de komende vier jaar met de aanwezigen te delen. Lijsttrekker Reem Bakker van de VVD is bereid om een deel van de verantwoordelijkheid van de politieke keuzes in het Schilderskwartier van de afgelopen vier jaar op zich te nemen. “Wij hebben meegedaan aan zowel de goede als slechte dingen van de afgelopen vier jaar.’’ Dit zou alles te maken hebben met de posities van de VVD in de coalitie en het college.

De VVD zou zich vooral willen richten op zorg, verkeer, onderhoud en veiligheid. Volgens Bakker is het tijd voor actie.  “De afgelopen vier jaar is een puinhoop geweest. Het is nu tijd voor verandering.’’ Met name in het kader van veiligheid zou de VVD al een aantal maatregelen klaar hebben liggen. “Wij vinden veiligheid één van de belangrijkste taken van de overheid. We willen meer controle op straat. Dit kan door bijvoorbeeld meer BOA’s in te zetten.’’

Naast de VVD waren de partijen SterkWoerden, Progressief Woerden, D66, CDA, LijstvanderDoes, Inwonersbelangen, SP, en de ChristenUnie/SGP aanwezig.