Het College van Kerkrentmeesters rekent erop dat de Actie Kerkbalans in 2018 minstens een gelijke opbrengst heeft als voor vorig jaar was begroot. Dat maakte Fred Willemze, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters bekend tijdens een informatiebijeenkomst in de Maranthakerk op 15 januari.

“Een goede opbrengst van de Actie Kerkbalans is nodig om onze begroting sluitend te maken”, aldus Willemze, “Uw financiële steun is daarbij van groot belang.” Actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk. De actie is bedoeld om geld op het halen voor de Kerk om de in stand houding van de Kerk te garanderen en wordt gehouden van 21 tot en met 29 januari. Alle leden van de kerk krijgen een brief waarin de actie wordt uitgelegd en waarin staat waar het geld naartoe gaat.

Tijdens de informatiebijeenkomst gaat het ook over het financiële reilen en zeilen van de Kerk. Financieel adviseur Wilbert van Vliet laat aan de aanwezigen de begroting voor 2018 zien en vertelt wat er met hun giften gebeurt. “De grootste last is net als vorig jaar het Pastoraat”, aldus van Vliet, “Hier wordt komend jaar ongeveer 440.000 euro voor uitgetrokken.” De Hervormde Gemeente verwacht dat net als vorig jaar het meeste geld binnenkomt door collecten en vrijwillige bijdragen, ook wel het ‘leven geld’ genoemd.

Een aantal jaar geleden leek het erop dat de lasten van de Kerk hoger zouden komen te liggen dat de baten. Volgens van Vliet is die verwachting echter aangepast doordat er verschillende zalen van Concordia en het Baken verhuurt worden. Op dit moment is de verwachting dat tot 2022 de baten iets hoger uit gaan vallen dan de lasten. De totale lasten en baten zijn respectievelijk elk jaar ongeveer 700.000 euro, net als de vorige jaren.

De Kerk verwacht dat ze aan het eind van het jaar een klein overschot heeft van ongeveer 2.500 euro. “Dit kleine overschot is een bedrag waar we naar streven”, legt Willemze uit, “We willen eigenlijk uitkomen op een resultaat van ongeveer nul euro, dus we zitten goed in de buurt nu.” Het geld dat overblijft wordt toegevoegd aan het eigen vermogen om als buffer te dienen voor toekomstige uitgaven.

Verder was een belangrijk thema van de informatieavond de restauratie van het orgel in de Petruskerk. “Zulke orgels moeten ongeveer elke dertig jaar grondig onder handen worden genomen”, aldus van Vliet, “Dit orgel is gemaakt door de geroemde orgelmaker Johann Bätz. Er zijn nog maar vier orgels van zijn hand over, de rest is verloren gegaan. Het is dus een belangrijk stukje geschiedenis en er moet geld in worden gestopt om dit monumentale werk te behouden.” Voor de restauratie van het orgel wordt zo’n 150.000 euro uitgetrokken. 50.000 euro daarvan moet door de Kerk zelf bijgedragen worden. De rest van het bedrag moet tot stand komen door subsidie en donaties.