“Sommigen van de coalitie-partij gaan te makkelijk om met het geld dat als reserve bedoeld is”, betoogt Reem Bakker van de VVD. Een verandering in het wetsvoorstel om dienstverlening te verbeteren is voorgesteld; niet de reserves gebruiken. De reserves bedragen 350.000 euro, deze zal niet gebruikt worden voor het verbeteren van dienstverlening vanuit de gemeente.

Het wetsvoorstel om 126 individuele projecten in 2018 in Woerden van start te laten gaan is nog niet goedgekeurd. Afgelopen dinsdag avond was onenigheid tussen de raad en het college over de volledige uitvoering van het plan. “De financiering van het plan zit in de begroting van 2018, als het college hier in de zomer van 2017 rekening mee had gehouden dan hoefden we niet uit de reserves te halen”, oftewel Jan-Hubert van Rensen van Inwonersbelangen. Alleen de 260.000 euro die al voor het project was uitgetrokken werd goedgekeurd.

Ook was er ontstemming over de acht categorieën waar gebruik van wordt gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn vergunningen, publieksdiensten, belastingen en meldingen openbare ruimte. De criteria kwamen van ChristenUnie/SGP: “Welke kosten zijn er verbonden aan het personeel voor deze dienstverleningen? En op welk kwalitatief niveau ligt deze dienstverlening?”, aldus Hugo Bulk.

Echter was er bij de D66 fractie minder moeite met de acht categorieën. Vrijwel alle partijen stemden in dat het geld uit de reserves niet gebruikt zal worden. “De volledige 350.000 euro zal gebruikt worden voor management van de dienstverlening. Voor een project zal er een management ingehuurd worden om de zaken te regelen”, aldus Geert Jan Eissens. Hierop vroeg van Rensen meteen om een interruptie met weerlegging van het standpunt. “Als dit project is afgelopen dan winnen we er niks mee, aangezien we alleen maar ingehuurde medewerkers hebben. Dit moet anders kunnen.”

Burgemeester Molkenboer, als vertegenwoordiger van het college, was het niet eens met de raadsleden. “Wij gaan niet voor projecten die soms moeten gebeuren vaste mensen aannemen. Ook zal de 350.000 niet naar één manager gaan, dat geld zal verdeeld zijn over meerdere mensen die de dienstverlening in Woerden zullen regelen.”

Nadat Molkenboer vertelde dat de ICT in de gemeente snel zal leren om met het nieuwe systeem om te gaan, kwamen er positieve reacties uit de zaal.

“In 2017 is Woerden door belangenvereniging ‘wij verdienen beter’ op de eerste plek gezet voor de meldingen openbare ruimte. Als onze bewoners een bericht sturen dan krijgen ze binnen twee dagen via onze gemeente app reactie terug. Dit was voorheen 24 dagen, daarmee ziet u dat dit systeem gaat werken”, oftewel Molkenboer.

Op 25 januari zal er opnieuw overlegd worden met het nog staande amendement. Het amendement was op het budget gericht. De raad had nog weinig vertrouwen in de cijfers van Molkenboer.