De meningen over de woningbouwplannen in Harmelen zijn verdeeld. Dat is gebleken tijdens de informatiemarkt die de gemeente had georganiseerd in Harmelen op 17 januari. Bij deze informatiemarkt konden mensen informatie vergaren over verschillende woningbouwprojecten, zoals de Mauritshof en diverse locaties aan de Willem Alexanderlaan.

Op de markt was ook Stichting de Groene Buffer aanwezig. Zij waren aanwezig om mensen te informeren over hun visie op de woningbouw in Harmelen. “Harmelen moet een groene buffer blijven tegen de oprukkende stad Utrecht”, vertelde Henk Brandenburg, een van de initiatiefnemers van de Groene Buffer, “Spaar het groen en bouw zorgvuldig, Harmelen heeft veel herbouwlocaties”. De stichting heeft in 2016 een plan laten opstellen door een aantal ingenieurs waarbij deze herbouwlocaties opnieuw werden ingericht. “In de plannen is gelet op het groenbehoud en de woningbehoefte voor starters en senioren, de groep waarvoor volgens ons het meest gebouwd moet worden in Harmelen”, aldus Brandenburg. Volgens hem heeft de gemeente deze plannen niet in overweging genomen.

De gemeente wil tot en met 2020 zo’n vierhonderd nieuwe woningen gaan bouwen in Harmelen. De bouwstatus van de projecten liggen uiteen van de onderzoeksfase tot ontwikkelaarselectie. Volgens wethouder Ivo ten Hagen is het goed dat er zoveel gebouwd wordt: “De woonbehoefte in Harmelen is er en onze plannen zijn afgestemd op de behoefte van de lokale bevolking.” Hij zegt dat de gemeente wel gekeken heeft naar de plannen van de Groene Buffer, maar dat ze de plannen niet goed vinden “De plannen zijn niet goed voor de omgeving en ik ben ervan overtuigd dat de plannen die de gemeente heeft beter zijn. Verder hebben we al een afspraak gemaakt met een CPO voor een van de locaties en ik vind dat ik mijn afspraken moet nakomen om de betrouwbaarheid van het bestuur te garanderen”, aldus ten Hagen.

Teuny van Wijngaarden van Stichting de Groene Buffer is er niet zeker van dat de woningen ten goede zullen komen aan de inwoners van Harmelen, zoals ten Hagen beweert. “Harmelen is een leuk dorp en wat er nu gaat gebeuren is dat de nieuwe woningen gekocht zullen gaan worden door mensen uit Utrecht, omdat de gemeente een makelaar gebruikt die niet uit Harmelen komt”. Het was dan ook druk bij de informatiemarkt en zeker niet iedereen kwam uit Harmelen. “Er is in Harmelen lang niet gebouwd”, aldus Jose van Engelen van het dorpsplatform Harmelen, “Er zijn veel verschillende doelgroepen aanwezig, van jong tot oud. En ik zie veel onbekende gezichten.”

Ook zette de Groene Buffer haar vraagtekens bij de grootte van de woningbehoefte die er volgens de gemeente is: “De gemeente wil in een keer heel veel woningen gaan bouwen”, aldus van Wijngaarden, “Maar wij denken dat het beter is om eerst op de braakliggende grond een aantal woningen te bouwen voor groepen die het het hardste nodig hebben. Daarna kan er gekeken worden of er nog steeds behoefte is aan woningen en kan er gefaseerd verder worden gebouwd.” Projectleider voor de gemeente bij het Hof van Harmelen, Richard Beumers, denkt echter dat er genoeg vraag is in Harmelen om de woningbouw te verantwoorden: “Ik denk dat de enorme opkomst van vanavond bewijst dat de vraag naar woningen erg groot is. De meeste mensen zouden vanavond het liefst al een huis kopen.”