Simon Brouwer is lijstrekker voor de lijst ChristenUnie/SGP voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. ‘’Mijn diepste drijfveer is iets betekenen voor anderen.’’

Hoe zijn uw politieke ambities begonnen?

‘’Ik zat al sinds 2005 in het bestuur van de SGP in Woerden. Tijdens fractievergaderingen kon ik vaak mijn mond niet houden en wilde ik mij ermee bemoeien. Toen in 2006 de gemeenteraadsverkiezingen waren, stond ik op plek 3 op de lijst. Dit lijkt hoog, maar dat valt wel mee, want de SGP is niet een erg grote partij en we hadden niet veel zetels.’’

Welke rol heeft uw geloof gespeeld bij de keuze voor de SGP?

‘’Mijn geloof heeft echt mijn keuze voor de SGP beïnvloed. Er zijn een aantal partijen die in die hoek zitten, bijvoorbeeld het CDA, maar daar vond ik aantal standpunten wat verwaterd. Toen kwam ik uit bij de ChristenUnie of de SGP. De SGP sprak mij meeste aan en ik was daar ook al lid voordat ik de politiek in ging. Voor mij komt de SGP het dichtst bij wat er in de Bijbel staat. Soms zeggen mensen ‘’je geloof laat je maar thuis’’, maar dat is net als je hart of hoofd thuis op je nachtkastje laten liggen. Ik denk dat het geloof heel diep vanbinnen in je zit en je dat dus niet zomaar thuis kan laten.’’

Waarom heeft u voor lokale politiek gekozen en niet voor de landelijke politiek?

‘’In ieder geval beginnen mensen die de politiek in gaan eerst lokaal en klimmen daarna verder op naar landelijk. Ik heb vooral voor de lokale politiek gekozen omdat de lijntjes het kortst zijn, want Woerden heeft nog net het formaat dat bijna iedereen elkaar kent. Ook is de vertegenwoordiging lokaal groter, want je hebt op elk raadslid minder inwoners dan inwoners op elk kamerlid. Hierdoor is de kans ook kleiner dat je in de landelijke politiek komt. Ik houd van het kleine, lokale en netwerkachtige dat de lokale politiek heeft. Mijn ambities reiken daarom ook niet verder dan de lokale politiek. Provinciaal vind ik al te afstandelijk. Landelijk en provinciaal kijken ze met een ander perspectief naar de politiek en ik vind het het mooist om het op een kleiner niveau te doen.’’

Hoe bent u lijsttrekker geworden?

‘’In 2014 was ik ook al lijsttrekker, ik was toen al enige tijd als raadslid actief en daarvoor was ik ook al fractie-assistent geweest. Mijn voorganger was wethouder geworden en toen volgde ik hem op. Dit jaar is er een lijstverbinding, de SGP en de ChristenUnie vormen samen een lijst. Dat komt mede doordat er een aantal mutaties in de fractie waren. Twee raadsleden van de ChristenUnie nemen binnenkort afscheid en daar komen twee nieuwe voor in de plaats, maar die zijn nog wat jonger en onervarener. De ChristenUnie en de SGP vroegen toen of ik lijsttrekker voor beide partijen wilde zijn. Ik ben weliswaar lid van de SGP, maar ChristenUnie ligt mij ook aan het hart. Lokaal zijn de verschillen ook niet erg groot, dus het is goed te doen.’’

Waarom had u de ambitie om lijsttrekker te worden?

‘’Ambitie heeft vaak een beetje een negatieve klank. Voor mij is het meer dat ik mijn verantwoordelijkheid neem als dingen op mijn pad komen. Natuurlijk doe je het dan ook omdat je het leuk vindt of omdat je een taak of functie zo mooi vindt. Als mensen vertrouwen hebben en je vragen voor de functie, dan vind ik dat mooi om ook te doen.’’

Is het een fulltimebaan? Zo nee, wat doet u er dan nog naast?

‘’Nee, het is een nevenfunctie. Naast de politiek werk ik nog fulltime, ik zit in de verkoop van stroopwafels. De politiek is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden. Wel ben ik er vooral in de avonduren mee bezig en af en toe op een zaterdag. Soms ben ik er overdag ook onbewust mee bezig, je leest bijvoorbeeld de krant of pleegt soms wat telefoontjes. Doordat het in de avonduren is, is het wel te combineren. Het is soms wel lastig om een perfecte balans tussen gezin, werk en politiek te vinden. Toen ik de politiek in ging ben ik fulltime blijven werken en mijn vrouw is toen minder gaan werken, zodat zij meer bij de kinderen is.’’

Heeft u altijd al interesse voor de politiek gehad?

‘’Ja, ik was altijd al geïnteresseerd in wat er om mij heen gebeurde. Ik hield altijd alles in de gaten. Ik houd het nieuws vooral bij door kranten te lezen, want wij hebben thuis geen TV. Soms kijk ik wel het nieuws op een andere manier. Verder heb ik ook een brede interesse en de politiek is ook heel breed, dus dat sluit goed aan.’’

Welke portefeuille heeft u?

‘’Ik heb de portefeuille welzijn, die vind ik het allermooist. Het gaat niet over dingen, maar echt over gevoel. Sinds ik fractievoorzitter ben, moet ik wel kennis van meerdere portefeuilles hebben. Ik schuif dan af en toe aan bij andere commissies en in het fractieoverleg kan er gelukkig ook veel overgedragen worden.’’

Wat vindt u zo leuk aan de politiek?

‘’Mijn diepste drijfveer is iets betekenen voor anderen en ik heb het gevoel dat dat op deze manier goed kan.’’

Zijn er verbeteringspunten waar u zich op het moment mee bezighoudt?

‘’Ik vind dat alles nu goed op weg is binnen de partij om op een modernere manier politiek te bedrijven. Bijvoorbeeld vrouwenlidmaatschap vind ik prima, mannen en vrouwen kunnen elkaar juist goed aanvullen. Ik vind het ook belangrijk om elkaar binnen de raad te blijven vinden. Niet dat dat nu slecht gaat, maar dat is wel iets waar we aan moeten blijven werken. Het is belangrijk om naar elkaar te blijven luisteren en dat we niet langs elkaar heen praten. Natuurlijk zijn er verschillen en die mogen zeker ook benoemd worden. Als je dat herkent en erkent en erover kan praten, is dat goed.’’

Wat zijn uw wensen voor de gemeenteraadsverkiezingen?

‘’Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat wij de allergrootste partij worden, maar ik hoop vooral dat de nieuwe raad een goede afspiegeling is van hoe Woerden werkelijk is, dus ik gun andere partijen ook echt hun plek. Ik hoop op een verhouding waarin iedereen zich min of meer herkent. Verder is mijn wens nog dat er een mooie coalitie uitkomt die ook oog heeft voor degenen die niet in de coalitie zitten.’’

Wat is het doel voor de partij de komende tijd?

‘’Het doel van de SGP/ChristenUnie is dat we van 3 zetels naar 4 zetels gaan, daar heb ik ook wel goede hoop voor. Ook is het doel dat we ons profiel scherp zullen houden en dat mensen weten waar we voor staan en wat ze aan ons hebben. Soms moet je een beetje water bij de wijn doen, maar als je er te veel water bij doet dan is het geen wijn meer. We zullen dus een goede afweging moeten maken tussen wat wel en wat niet kan.’’

Wat is het doel voor u persoonlijk?

‘’Mijn doel is dat ik een gezonde balans tussen politiek, werk en gezin blijf vinden. De komende 4 jaar wil ik ook zeker afmaken en daarna zie ik wel wat er op mijn pad komt.’’