Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, ook als hun gezondheid al verslechtert. Uit onderzoek van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) blijkt dat veel 70+'ers niet nadenken over hun toekomstige woonsituatie. Hoe leeft dit onder Woerdenaren? Treffen zij al maatregelen?