De Hollandse Waterlinie werd in de 18e eeuw gebouwd om Nederland te beschermen. In Oorlogstijd werden dijken doorgestoken, waardoor het land onbegaanbaar werd voor legers. Op plekken die te hoog lagen voor het water werden forten gebouwd, of in het geval van Linschoten, een linie. Laatst is daar een maquette geplaatst die laat zien waar de linie lag. Landschapsarchitect Aleks Droog verteld er meer over.