Jan Khim Ham en Siebe Dekkinga van Mazars Accountancy hebben tijdens de auditcommisie-vergadering betere controles op PGB’s geëist.

Mazars wordt inmiddels voor het tweede jaar ingehuurd door de gemeente Woerden. Hun rol binnen de gemeente is de uitgaven nagaan en de gemeente adviseren hoe deze uitgaven beter gecontroleerd kunnen worden. Tijdens de vergadering wees Jan Khim Ham de commissie op het feit dat met name  de persoonsgebonden budgetten (pgb), dat valt onder het sociaal domein, meer controle vereist. “We hebben een aantal veranderingen waargenomen. De controle op de prestatie (gebruiken de inwoners die een pgb krijgen ook echt waarvoor het bedoeld is) van de pgb is nihil.’’ De persoonsgebonden budgetten dienen als ‘rugzakje met geld’ dat de gemeente aan bepaald inwoners mag uitkeren. Deze ‘rugzakjes’ dienen met name voor het financieren van zorg.

De commissie reageerde begripvol, doch enigszins radeloos. Wethouder Haring drukte dit uit. “De controle over iets waarvan wij niet duidelijk zien wat er mee gebeurt is best ingewikkeld voor ons.’’ De andere commissieleden gaven aan dat hoewel de controle zeer nodig was, het proces van controleren niet eenvoudig was. Manieren van controleren werd vervolgens bij de accountants neergelegd. Volgens Siebe Dekkinga zijn hier een aantal manieren voor. “De oplossingen zijn met name administratief. Hierdoor zitten er arbeidsuren in, maar heb je wel duidelijkheid. Daarnaast gebruiken veel andere gemeenten tevredenheidsonderzoeken.’’

Volgens auditcommissie-voorzitter Stefan van Hameren is het controleren van de uitgaven in het sociaal domein inderdaad een lastige kwestie. “Voorheen lagen veel taken in het sociaal domein niet bij de gemeente, inmiddels wel. Jeugdzorg is daar een goed voorbeeld van.” Hoewel de jaarrekening pas in mei definitief opgemaakt is en bekend gemaakt wordt, weet Van Hameren dat er vraagtekens zullen staan bij het sociaal domein. “De oorzaak hiervan zijn de persoonsgebonden budgetten en ‘Utrecht-West’.” Utrecht-West is een samenwerkingsverband met een groot aantal gemeenten in het westelijke deel van de provincie Utrecht. Deze gemeenten kopen gezamenlijk zorg in, waardoor het per gemeente goedkoper is. Omdat er zo veel gemeenten in betrokken zijn, is de controle in hoeveel welke gemeente exact uitgeeft een complexe kwestie volgens Van Hameren.