Dat gasboringen in Groningen voor grote ophef en demonstraties zorgden is wel bekend. Het Canadese bedrijf Vermillion Energy heeft na proefboringen olie en gassen gevonden in de ondergrond van Zuid-Holland en Utrecht. Reden dus om door te boren. Maar hier is niet iedereen het mee eens. Daarom is de SP afgelopen vrijdag de deur-tot-deur actie “Laat het Groene Hart niet barsten” gestart.

Om halftien ‘s morgens stond de touringcar klaar voor de afgesproken locatie, Bredius in Woerden. Hier verzamelden de deelnemers van de deur-tot-deur actie zich. Tweede Kamerlid van de SP, Sandra Beckerman  en voorzitter van SP Woerden Wilma de Mooij openden de dag. “Wij zullen vandaag langs de deuren gaan en mensen aanspreken, maar ook zullen wij ze vragen om deze beweging te steunen” zei Sandra Beckerman. Het programma van de dag werd besproken en er werd nog enkele praktische informatie vrijgegeven. Al gauw werd duidelijk er een zware taak lag te wachten op de deelnemers. “Niet iedereen zal geïnteresseerd zijn in deze actie” maakte statenlid Hassan Toutouh af “veel inwoners zijn zich namelijk niet bewust van het feit dat er in hun gebied geboord wordt. Het is belangrijk dat wij dit deze mensen laten weten. Dit gaat hen ook aan. Maar ook is het belangrijk om ze te laten weten welke alternatieven er zijn.”

Even later werd de zaal verdeeld in verschillende groepen met elk een eigen gebied om langs de deuren te gaan. De bus stopte in de wijk Molenvliet in Woerden, de boorlocatie in Papekop en vervolgens reed hij door naar Gouda Goverwelle en Bodegraven.

De rode jasjes liepen langs de deuren om in plaats van handtekeningen, namen met telefoonnummers te verzamelen. Dat is anders dan bij andere acties. “Wij doen dit op deze manier, zodat we de mensen op de lijst later kunnen opbellen om ze informatie te geven, of om ze te vragen ons te steunen bij een eventuele volgende actie”, legde Wim Ligter uit. Ligter is kandidaat-raadslid van de SP.

Gegevens van een buurtbewoner worden door een actievoerder genoteerd.
© Anaïs Banzira

De eerste deur-tot-deur actie in de wijk Molenvliet verliep buiten verwachting van de actievoerders goed. Vol tevredenheid stapten zij de bus in, onderweg naar Bredius om de eerste benaderingen onder het genot van een bakje koffie te evalueren.

Papekop was de volgende bestemming. Hier ligt namelijk de boorlocatie. Er werden posters opgehangen waarmee de actievoerders wilden benadrukken dat zij het niet eens zijn met de geplande boringen. Ook werd er een groot spandoek opgehangen.

Bestuurslid SP Woerden Leen De Vries hangt posters op waarop staat: “Ook hier geen gasboringen”
© Anaïs Banzira

 

 

Gouda Goverwelle en Bodegraven waren de volgende twee en tevens laatste locaties waar op dezelfde manier actie werd gevoerd als in de wijk Molenvliet in Woerden. Om vier uur ’s middags werd de dag met een drankje afgesloten op de beginlocatie Bredius.

De plannen van het Canadese bedrijf zijn overigens wegens verzet uitgesteld tot 2019, maar moeten helemaal van de kaart geschoven worden, vindt Beckerman. “De plannen moeten niet uitgesteld maar afgesteld worden” vindt zij “en we gaan net zo lang verder tot het plan helemaal van de baan is.”