De gemeente Woerden heeft rond half januari officieel een meerjarig contract getekend met nieuwe aannemers voor het onderhoud van de openbare ruimte in Woerden, dit werd bekend gemaakt in een persbericht. Groenaannemingsbedrijf Punt BV. en Bunnikgroep gaan er in de toekomst voor zorgen dat de openbare ruimte van Woerden er weer netjes uit ziet. Bijzonder is dat beide aannemers samen verantwoordelijk zijn voor de integrale aanpak van het onderhoud van de gehele openbare ruimte, dus is samenwerking een vereiste.

Voordat deze bijzondere samenwerking tussen twee verschillende aannemers van kracht was, maakte de gemeente gebruik van meerdere aannemers, waardoor het onderhoud en beheer op een versnipperde manier plaatsvond. Dit kwam doordat het lastig was om de werkzaamheden tussen de verschillende aannemers goed te plannen en af te stemmen. Dit leidde soms tot frustraties en onbegrip bij de inwoners van Woerden.

Zo vond ook Mieke de Waard (69): “Bij ons in de buurt ziet het groen er vaak slordig uit. Mijn man en ik hebben ooit zelf het initiatief genomen om de hele zondag de gemeentegrond te snoeien bij ons voor de deur. Een paar weken later kregen wij een brief door de brievenbus met de mededeling dat het niet de bedoeling was dat bewoners dit zelf deden. Maar ja, ik ga niet wachten tot de gemeente dit doet, want in de tussentijd is mijn uitzicht vanuit het keukenraam erg slordig. Dan kan ik net zo goed zelf even de snoeischaar pakken, maar deze hulp werd door de gemeente niet aanvaard.”

Hoewel de nieuwe aanpak van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte nieuw is, geeft de gemeente aan dat het doen van meldingen nog steeds mogelijk is. De gemeente geeft in het persbericht aan dat als de inwoners niet tevreden zijn over de openbare ruimte, ze nog steeds een klacht of melding door kunnen geven aan de gemeente via woerden.nl.

De gemeente hoopt dat de nieuwe, door hun genoemde, ‘goede huisvaders’ over de kwaliteit van de openbare ruimte in Woerden gaan waken.