Gemeenten de verantwoording over jeugdhulp sinds 2015 in eigen handen. Het budget wat de overheid hen biedt, is echter lang niet genoeg.

Anders dan in andere gemeenten is in de gemeente Woerden afgesproken dat wanneer jongeren hulp nodig hebben, ze dit moeten krijgen. “Jeugdhulp wordt betaald vanuit de jeugdwet. Tekorten worden aangevuld vanuit reserves, zoals dat vorig jaar ook is gedaan vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning”, aldus Ruud Niewold, raadslid van D66.

De gemeente heeft de mogelijkheid gekregen om met haar burgers mee te denken. Sinds de gemeente zelf verantwoordelijk is voor jeugdhulp, komen er dan ook meer vragen vanuit de burgers. “Jeugdhulp heeft de preventie van problemen op nummer één gezet en hoopt hierdoor problemen klein te houden en het liefst te voorkomen”, vertelde Anniek van der Ploeg, communicatieadviseur van de jeugdhulp in Woerden.

Afgelopen jaar waren al een stuk meer aanvragen dan voorheen. Ruud Niewold meldde dat daardoor wachtlijsten ontstaan. “Organisaties die jeugdhulp aanbieden en de gemeente moeten efficiënter gaan werken, want jongeren en kinderen die zorg nodig hebben moeten dit wel gewoon kunnen krijgen.”

Sinds de gemeente zelf verantwoordelijk is gesteld, heeft de jeugd ook een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Zo moeten zij zelf aangeven wat hun hulpvraag is.
“Sinds kort heeft jeugdhulp ook mensen op scholen lopen. Zo worden de problemen voorkomen en worden er eerder problemen gesignaleerd”, aldus Anniek van der Ploeg.