De gemeenteraad heeft Mark Tobeas benoemd tot nieuwe raadsgriffier, dit werd gedaan tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag. De heer Tobeas neemt de taak over van Onno Vliegenthart die sinds december waarnemend raadsgriffier is.

De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Victor Molkenboer, vraagt iedereen in de zaal te gaan staan voor de belofte van de nieuwe griffier. Mark Tobeas zelf staat ook op en spreekt de woorden: “Ik beloof als griffier plechtig het volgende: ik heb geen onwaarheden gebruikt bij mijn sollicitatie of giften gedaan om mijn aanstelling te krijgen. Ik zal integer handelen en mij gedragen als integere medewerker waarbij ik mij zal houden aan de gedragscode van de gemeente Woerden. Ik zal onpartijdig handelen en het beleid en de procedures van de gemeente Woerden respecteren. Ik zal geen misbruik maken van de overheidsmacht die mij is toevertrouwt.” De zaal klapt en de voorzitter schudt hem de hand. De vergadering wordt voor enkele minuten geschorst voor de felicitaties.

 Sinds het opstappen van Erwin Geldorp als raadsgriffier in december 2017, is er gezocht naar een nieuwe raadsgriffier. Een selectiecommissie bestaande uit leden van de raad, de griffie en de voorzitter van de raad hebben na een zorgvuldige selectie de heer Tobeas voorgesteld als nieuwe raadsgriffier. Dit werd gedaan vanwege zijn kwaliteiten die naar voren kwamen tijdens het sollicitatiegesprek, bleek uit het raadsvoorstel.

De nieuwe griffier zal met ingang van 15 februari 2018 de taak als raadgriffier op zich nemen. Hierbij zal de functie van Onno Vliegenthart als waarnemend raadsgriffier worden opgeheven. Daarnaast zal op 1 mei 2018 de plaatsvervangend raadsgriffier en interim-raadsadviseur, Gijs Corten, een eervol ontslag verleend worden, liet de voorzitter weten.

Het samenspel binnen de gemeente is belangrijk: je doet het met z’n allen

Mark Tobeas is al vijftien jaar griffier. Hij is begonnen als griffier voor de deelgemeente Hoogvliet in zijn woonplaats Rotterdam en daarna bij de gemeente Binnenmaas. “Toen ik de vacature voor de raadsgriffier in Woerden zag staan, heb ik meteen gesolliciteerd”, vertelde hij. Nadat hij 15 februari begint als de nieuwe raadsgriffier moet hij eerst kennis maken het “reilen en zeilen van de gemeente”, liet Tobeas weten. “Daarna kun je pas echt concrete doelen stellen.” Volgens de nieuwe griffier gaat het niet alleen om het verbeteren van werkprocessen, maar ook de communicatie vanuit de raad met inwoners en de vergadercultuur is belangrijk. “Bovendien is het samenspel binnen de gemeente belangrijk: je doet het met z’n allen”, aldus de nieuwe griffier.

De vorige raadsgriffier Erwin Geldorp die per 1 december 2017 ontslag nam is sinds deze datum de nieuwe raadsgriffier van fusiegemeente Zevenaar. Geldorp was meer dan negen jaar in dienst van de gemeente Woerden, eerst als adjunct-griffier en vanaf 2011 als raadsgriffier.