De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel Organisatieontwikkeling. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering na het indienen van een amendement. In dit voorstel staat het plan om de dienstverlening van de gemeente zaakgericht in te richten, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

In het voorstel dat werd ingediend door het college van burgemeester en wethouders wordt, er gevraagd om in te stemmen met zaakgericht inrichten van acht belangrijke dienstverlening processen. Hiervoor zou een bedrag van € 349.250 euro gebruikt moeten worden van de algemene reserve en het bedrag van € 257.500 euro dat al in de begroting staat, moet door de raad worden vrijgegeven.

In het amendement dat werd ingediend door onder anderen ChristenUnie-SGP en D66, wordt voorgesteld om akkoord te gaan met 60% van de die belangrijkste dienstverlening processen.Daarnaast moet er een bedrag € 209.000 euro beschikbaar worden gesteld voor bemensing en € 208.000 euro voor zaakgericht ICT. Het bedrag dat al in de begroting staat wordt goedgekeurd, maar het bedrag van de algemene reserve moet worden aangepast naar €159.500 euro. Als laatste wordt er voorgesteld om in 2019 een onderzoek uit te voeren naar de tevredenheid van de inwoners over de verbeterde dienstverlening.

Bij het zaakgericht inrichten van de dienstverlening wil de gemeente 147 producten en diensten digitaal zaakgericht kunnen leveren, blijkt uit het voorstel. Veel van de dienstverlening zal dus gedigitaliseerd worden. Het gaat daarbij om de producten en diensten waar het meest om gevraagd wordt. Dit zijn meldingen openbare ruimte, vergunningen, individuele voorzieningen Jeugd en WMO, belastingen, subsidieverlening, leerplicht, bezwaarschriften en burgerzaken. Volgens het voorstel blijft het na de digitalisering toch heel menselijk, want door het digitaliseren blijft er meer tijd over voor de ambtenaars voor andere taken. Inwoners kunnen indien zij dat wensen, nog steeds contact hebben met een ambtenaar.

Volgens het voorstel is de kwaliteit van de dienstverlening op dit moment niet voldoende, zo zou het proces niet efficiënt genoeg verlopen en is de ICT een verzameling van losse systemen. Daarom wil de gemeente de kwaliteit verbeteren. Volgens Geert Jan Eissens van D66 heeft de fractie zich gedurende het hele proces van de organisatieontwikkeling hard gemaakt voor dit dossier. “Het is hard nodig te investeren in ontwikkeling van de organisatie, zowel in de ICT als in de mensen”, vertelt hij. Ook Marieke van Noort van Progressief Woerden is voor een betere verbinding tussen stadshuis en de samenleving: “Hiervoor is de ontwikkeling van zaakgericht werken hard nodig.”

Overheid en ICT is te vaak geen goede combinatie

Jan-Hubert Rensen van Inwonersbelangen is tegen het voorstel, zo zou de organisatie geen tot nauwelijks ervaring hebben met grote ICT implementaties: “Overheid en ICT is te vaak geen goede combinatie.” Ook Jaap van der Does van LijstvanderDoes, gaat niet mee in het voorstel. “Ik heb al vaak van dit soort processen voorgeschoteld gekregen en elke keer werd beloofd: nu gaat de organisatie lopen als een tierelier, maar dat gebeurde niet”, aldus de lijsstrekker. Van der Does vindt het vooral erg dat er weer geld uit de algemene reserve gebruikt moet worden. “We zijn daar al behoorlijk op ingeteerd en dat staat ons helemaal niet aan.”

De wereld om ons heen verandert zo snel dat je daar binnen op moet mee schakelen.

STERK Woerden stemt tegen het amendement, maar steunt wel het voorstel. “Als je dit proces gaat doen dan moet je er ook vol voor gaan, want deze organisatie is daar hard aan toe”, vertelt Wout van den Boer. Volgens hem moet je intern en extern naar een organisatie kijken en loopt de interne organisatie ver achter ten opzichte van de externe organisatie. “De wereld om ons heen verandert zo snel dat je daar binnen op moet mee schakelen.”