Artikelen met onderwerp 'Gemeente Woerden'

Woerden als voorbeeld voor de provincie

Woerden als voorbeeld voor de provincie

Financieel gaat het goed met de provincie Utrecht. Dit blijkt uit de meest recente provinciale plannen. Ook blijkt uit deze plannen dat de woningbouwvisie van de provincie aangescherpt zal worden onder andere naar voorbeeld van het Woerdense Middelland.

Weinig vooruitgang project tiny houses

Weinig vooruitgang project tiny houses

Volgens beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling van gemeenten Woerden en Oudewater Marcia Van Kats wordt er nog gewacht op initiatieven van derden. “Het is nog redelijk experimenteel en veel locaties zijn er...

Wat er dit jaar gebeurt met ons gemeentegeld!

Wat er dit jaar gebeurt met ons gemeentegeld!

Over dit onderwerp en andere vragen omtrent de begroting wordt gediscussieerd tijdens de tweedelige vergadering van de begrotingscomissie. Zorgen over het verslechterde weerstandsvermogen, het niet halen van de woonvisie en vragen over Ferm Werk zijn slechts een paar kleine puntjes op de tiendelige agenda die de raad behandeld heeft.

Meer aandacht voor anoniem melden

Meer aandacht voor anoniem melden

De vier gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en IJsselstein zijn tegelijkertijd een campagne gestart om Meld Misdaad Anoniem actief onder de aandacht van hun inwoners te brengen.

Ambtelijke organisatie ziet nut en noodzaak van nieuw ontwikkeltraject

Ambtelijke organisatie ziet nut en noodzaak van nieuw ontwikkeltraject

Ondanks de tevredenheid over de dienstverlening, die bleek uit de cijfers van het Klant Contact Centrum (KCC) en Sociaal Domein, ziet de ambtelijke organisatie van Gemeente Woerden het nut en de noodzaak van een nieuw ontwikkeltraject. Woensdagavond kwamen “raadzijde” en “collegezijde” bijeen voor een werkconferentie in het stadhuis.