WOERDEN- Er is geen ruimte in Woerden voor grotere bedrijven om uit te breiden. Schuifruimte ontbreekt waardoor bedrijven niet kunnen groeien.

De provincie Utrecht maakte, volgens burgermeester Molkenboer, eerdere beloftes aan Woerden om mee te zoeken naar oplossingen rondom de schuifruimte. De problemen worden nu echter niet meegenomen in de nieuwe structuurvisie van de provincie, meldt de burgemeester op Woerden.tv.

De provincie Utrecht meldt daarentegen op haar website te willen zorgen voor een blijvend aantrekkelijke provincie op gebied van wonen, werken en recreëren. “De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is opgesteld om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke provincie. Via haar ruimtelijk beleid draagt de provincie bij aan een kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving, waarin het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en recreëren is’’, aldus de provincie op haar website. Dit is in tegenspraak met het zoeken naar oplossingen rondom de huidige problemen in Woerden.

Donderdag bracht de Commissaris van de Koning een bezoek aan Woerden. De problemen rondom de schuifruimte zijn daar opnieuw besproken.