Maandagavond maakte het dorpsplatform Kamerik de nieuwe dorpsvisie en het actieplan bekend. In de dorpsvisie staat wat het dorsplatform met Kamerik de komende jaren precies wil gaan doen. Ook op het gebied van wonen worden de komende jaren een aantal plannen uitgevoerd.

Het actieplan is er volgens het dorpsplatform “om duidelijk te maken welke zaken er aangepakt of verbeterd moeten worden de komende jaren op basis van wat de inwoners hebben aangegeven en uit eigen ervaring”. In het actieplan wordt onder andere duidelijk dat vergrijzing in Kamerik aan de orde is, meer dan 30% van de inwoners is ouder dan 55 jaar. Rede voor winkels, scholen en bedrijven om weg te trekken uit Kamerik. Om dit probleem terug te dringen moet er ‘een beperkte groei van de woningen’ plaatsvinden. Het dorpsplatform praat over een beperkte groei, omdat de identiteit van het dorp moet worden behouden, en er “zorgvuldig moet worden omgegaan met het gebied dat nog over is voor de bouw van woningen, omdat er hiervoor verder geen ruimte meer is”. Het dorp heeft namelijk te maken met een ‘rood contour’, die het gebied aangeeft waarbuiten niet mag worden gebouwd. Het platform laat weten het beperkte gebied dat nog over is voor woningbouw zo snel mogelijk te willen gebruiken. Zo moet er voor eind 2018 gebouwd worden in Kamerik Noord-Oost, waar nog ruimte vrij is. Verder komt er een gezamenlijke school, waardoor op de plek van de oude gebouwen ruimte vrijkomt. Verder kan er alleen ruimte vrijkomen door sloop. En ten slotte is er sprake van een concreet plan, zo bereidt “het bedrijf Timpaan woningbouw voor aan het Pastorielaantje”, aldus platform Kamerik.  

 

Het platform wil voor iedere groep in de samenleving een plek kunnen bieden, zo staat in het plan: “Het dorp is voor jong en oud: voor meer- en mindervermogende mensen, voor starters en gezinnen met kinderen en voor van hun rust genietende senioren. Een ‘extra oog’ voor de meer kwetsbare doelgroepen is daarbij van belang. “Daartoe worden ook de statushouders gerekend”.
Naast dat het dorpsplatform een beperkte groei van het aantal woningen wil realiseren, zijn er nog een aantal andere concrete actieplannen duidelijk geworden:
Zo wil het dorpsplatform gelijk aan het begin van een planvorming rond woningbouw in Kamerik door de gemeente Woerden worden betrokken. Communicatie over die plannen gaat namelijk nog te veel fout: “We hebben daar wel afspraken over gemaakt, maar die worden kennelijk weleens vergeten. Recent voorbeeld zijn de plannen voor seniorenwoningen in Noordoost, waarbij de gemeente een plan heeft gemaakt dat niet met ons is besproken en dat ook slecht aansluit bij de wensen van onze inwoners”, aldus platform Kamerik.

 

Ook wil het platform in gesprek met de gemeente voor de mogelijke bouw van een thuishuis voor ouderen. En wil het platform gaan zorgen voor woningen die meer aansluiten op de behoefte van de inwoners, en dan met name voor starterswoningen, sociale huur en woningen voor senioren. Ten slotte moet de buurtpreventie naar een hoger niveau. Uit een dorpsenquête van vorig jaar bleek dat de bewoners in Kamerik vooral op gebied van veiligheid verbetering wilden zien. Een buurt WhatsApp moest het veiliger maken in het dorp, maar volgens het platform kan en moet het nog beter, concrete oplossingen voor dit probleem worden nog uitgezocht.