Op de Franciscusschool in Woerden hanteren ze het continuerooster. De leerlingen beginnen om half negen ’s ochtends, lunchen gezamenlijk en eindigen de dag om twee uur ’s middags. Samen met een Kees-dag moet dit leiden tot een lagere werkdruk bij de leraren.

Een continuerooster is een schoolrooster waar leerlingen in de middag niet meer naar huis gaan, maar op school blijven en gezamenlijk lunchen. Ze beginnen om half negen ’s ochtends en lunchen daarna met de hele klas. Om twee uur ’s middags mogen de kinderen naar huis en hebben de leerkrachten van kwart over twee tot kwart voor drie ’s middags een pauze, na de pauze vergaderen de leraren of werken zij door tot een uur of half vijf. Dit rooster herhaalt zich iedere dag.

Werkdrukgeld
In februari 2018 sloten de PO-Raad (primair onderwijsraad) en de vakbonden met onderwijsminister Arie Slob het werkdrukakkoord. Ook in 2019 hebben scholen een budget mogen ontvangen en is het de taak aan hen, om hun eigen werkdruk aan te pakken. Als school mag je zelf bepalen waar je het werkdrukgeld in investeert. De Franciscusschool heeft gekozen om het geld te investeren in de “Kees-dag”. De kinderen op de Franciscus krijgen vanaf groep drie, één keer per week les door een ervaren gymdocent. Deze gymdocent is speciaal aangesteld vanuit de werkdrukgelden. Ook heeft de school ervoor gekozen om extra ondersteuning in de groepen aan te bieden in de vorm van een onderwijsassistent. Deze werkt twee dagen. Het team is blij met deze maatregelen en ervaart daardoor minder werkdruk.

Tevreden over nieuw rooster
De school is na de zomervakantie begonnen met het continuerooster. ‘Er zijn drie scholen in de wijk die het rooster hanteren, wij zijn met de buren meegegaan’, vertelt locatiedirecteur Esther van der Werf. De werkende ouders wilden dit graag. Niet iedereen kon meteen wennen aan het nieuwe rooster. Met name voor de achtstegroepers is het even overschakelen dit laatste jaar, omdat zij erg aan het rooster moeten wennen. De leerkrachten zijn wel tevreden over het nieuwe rooster, op deze manier hebben zij aan het eind van de dag meer tijd over voor hun werk. Hierdoor hoeven ze het werk niet mee naar huis te nemen en hebben zij thuis meer tijd voor vrijetijd.

Donderdag is “Kees-dag”
Een andere manier waarop de Fransiscusschool de werkdruk probeert te verlagen, is de invoering van een “Kees-dag”, vernoemt naar meester Kees, die vier dagen in de week op school werkt. Op maandag, dinsdag en woensdag staat voor groep zes en iedere donderdag in een andere klas. Dat houdt in dat hij iedere week een andere klas langsgaat. Als meester Kees een donderdag lesgeeft aan groep acht, dan heeft de leerkracht van groep acht tijd om andere zaken voor de klas te doen: nakijkwerk of lesvoorbereiding bijvoorbeeld.