WOERDEN – STERK Woerden is een lokale partij in Woerden zonder ideologie. In het interview met fractievoorzitter Elias Bom, leest u hoe een lokale partij functioneert zonder één geheel van beginselen te gebruiken.

Hoe is het om als partij geen ideologie te hebben?
“Wij zijn een lokale partij. Wat er voor ons toe doet is wat er binnen de gemeentegrenzen het beste is voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Als je een partij hebt met een ideologie, meestal landelijke partijen, die denken vaak vanuit de manier waarop zij de samenleving willen maken. Maakbaarheid van de samenleving heet dat dan.  Zo zitten wij niet in elkaar. Met de mensen waar het over gaat en de verenigingen en bedrijven, gaan wij in gesprek en komen wij tot een oplossing. We hebben geen ideologie nodig om te weten wat goed is voor de Woerdenaren, dat weet de Woerdenaar vaak zelf wel.”

Wat denkt STERK Woerden dan wat goed is voor de Woerdenaar?
“Dat is het punt, als wij zeggen, we weten wat de Woerdenaar wil, dan kom je vaak met een ideologie aanzetten. Wat wij proberen te doen is contact zoeken met die inwoner en die ondernemer en daaruit op te maken wat goed is voor Woerden. Om erachter te komen wát de Woerdenaar dan wil, doen we grote en kleine projecten. Je moet weten wat er leeft. Daarnaast heb je over veel onderwerpen ook je eigen gedachtes. Er zijn ook veel onderwerpen die eigenlijk niet echt politiek zijn, zoals financiële zaken. Dan hoef je niet te weten wat de Woerdenaar daarvan vindt, dan moet je zelf nadenken hoe je dat verstandig kan regelen.”

Hoe komen jullie er dan achter of de Woerdenaar daar ook achter staat?
“We hebben eens in de vier jaar verkiezingen, we hebben nu het verkiezingsprogramma van 2014 tot 2018. In de tussentijd zoek je wel uit of het nog steeds actueel is. Als de punten niet meer actueel zijn, dan verdwijnen ze vanzelf wel. Of je merkt in de samenleving dat er een hele andere stroming komt, dan moet je opzoek gaan. Één voorbeeld wil ik je kort noemen: de komst van een asielzoekerscentrum. Die stond niet in ons verkiezingsprogramma, bij geen enkele partij. Die discussie bestond nog niet in 2014, dus hoe ga je daar dan mee om? Dan ga je opzoek naar het gesprek met de samenleving. Er zijn verschillende avonden geweest waarbij mensen worden uitgenodigd. Dan kom je vanzelf tot de conclusie hoe dat onderwerp in Woerden ligt. Daar kunnen wij als lokale partij mee uit de voeten. Een andere partij, die misschien als landelijke partij in de regering zit. Die zal zich bijna geroepen of gedwongen voelen om met die landelijke stroming mee te gaan. daar hebben wij geen last van, dat is het voordeel van een lokale partij.”

Waarom bent u lid geworden van een partij, zonder dat u de ideologie wist?
“Ik loop nu al een jaar of twaalf mee, ik was achttien toen ik begon. Toen kreeg ik een briefje thuis gestuurd van de jongerenraad, in het briefje stond: Ben je geïntresseerd in wat er in de gemeente Woerden speelt? Je bent jonger, kom eens een keer kijken. Ik studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen in Utrecht aan de universiteit, dus het klonk eigenlijk wel interresant. Uiteindelijk heb je dan een klik, wat die mensen zeiden sloeg aan. Het paste bij mijn ideeën. Ik had dus geen voorbedachte raden, het had net zo goed een andere partij kunnen zijn.”

Als u een vergelijking moet maken tussen STERK Woerden en de landelijke partijen, waar lijkt STERK Woerden dan het meest op?
“D66. Niet omdat we daar inhoudelijk op lijken, maar de manier waarop zij en wij tegen democratie aan kijken, mensen betrekken, daar zitten de gelijkenissen.”

Wat zou u dan stemmen bij de volgende kamerverkiezingen, zou u sneller geneigd zijn om D66 te stemmen?
“Ik vind het landelijk een grote bende, dus ik zou het niet weten. Maar ik stem altijd. Wat dat betreft ben ik gewoon een normale kiezer. D66 vind ik op dit moment inhoudelijk bijna het minst sterke. Er zijn er een paar die ik nog iets minder sterk vind. Mijn persoonlijke voorkeur gaat dan naar de Partij van de Dieren, STERK Woerden is ook bezig met het dierenwelzijn. Maar die zie ik ook niet zitten op landelijk niveau. Dus op dit moment heb ik geen idee.”