Een van de meest recente discussies is die van de ballonnen, veel mensen het wel leuk om bij bepaalde gelegenheden een ballon op te laten. Maar ook weten we allemaal dat het harstikke vervuilend is voor het milieu, het komt bijvoorbeeld in de velen weilanden terecht. Zo ook bij CDA Raadslid en agrariër John Boere, hoe denkt hij daarom over de kwestie? En vind hij, als CDA Woerden Raadslid, dat er maatregelen genomen moeten worden? Wij gingen langs en kwamen erachter.