WOERDEN – De participatieraad is afgelopen donderdag weer bij elkaar gekomen om te discussiëren over de agendapunten en de kernteams zorg, jeugd en werk en inkomen. De participatieraad is de raad die advies geeft aan het college aan de hand van de belangen van de burgers.

De avond begint als iedereen heeft plaatsgenomen. Er wordt koffie en thee uitgedeeld en de leden praten onderling nog een beetje met elkaar. Voorzitter Rob Kotvis neemt de leiding en begint: “De agenda, laten we die even vaststellen zoals ‘ie hier ligt. Zijn er nog wijzigingen of opmerkingen?” Geen van de leden reageert, dus Kotvis gaat verder: “dan is het bij deze vastgesteld.” 

Agendapunt twee begint en Kotvis stelt Suzanne van Gein, contactambtenaar, voor aan de raad. “We hebben Suzanne afgelopen maandag getroffen bij de werkconferentie. We hebben al eerder aangegeven dat we met Suzanne contact hebben gehad over met name de communicatie tussen de participatieraad en de gemeente. Zij kan bij haar collega’s informatie halen en distribueren als dat nodig is. Suzanne vertelde dat ze bij haar vorige baan ervaring heeft opgedaan met deze functie. Zij heeft ook een aantal dingen op haar agenda staan die ze met ons zal delen.”

Van Gein vertelt over haarzelf. Ze vertelt wat zij doet en wat zij vroeger heeft gedaan. “Voordat ik hier ben gaan werken heb ik in Wijk bij Duurstede gewerkt als domeinmanager voor het sociale domein en daar ben ik ook ambtelijke secretaris geweest voor de adviesraad sociaal domein en dat vond ik altijd al heel leuk om te doen.”

Bij agendapunt drie neemt Kotvis het woord weer over en vertelt over de werkconferentie, wat hij daar heeft gezien en geleerd.

Suzanne vertelt hoe zij gaat proberen om haar inbreng te geven in de participatieraad.

Secretaris Ton Eijkenaar vraagt haar: “Denkt u dat wij elke vergadering kunnen beschikken over een actueel overzicht en de stand van zaken?” “Ja,” reageert ze, “Het werkt zo dat wij elke maand kijken wat de actuele stand van zaken is met het domeinplan, en dat wordt bijgewerkt. Dus ik denk dat dat geen probleem is om jullie zo’n bijgewerkt document te geven.”

De participatieleden lijken tevreden met deze nieuwe samenwerking.

Na de kennismaking met Van Gein vertrekt ze en gaat de vergadering verder zoals gepland.

Aangekomen bij agendapunt vier, vraagt Kotvis of de leden nog opmerkingen hebben over het verslag van de vorige vergadering. De leden hebben geen bezwaar. Ze gaan over naar het onderwerp van de vooruitgang van het kernteam zorg. De leden overleggen met elkaar wat zij willen en hoe zij vinden dat het gaat. De PR-leden van de kerngroep zorg vertellen wat zij hebben geleerd en hoe zij zijn bevorderd. Ambtelijk ondersteuner Corrie Middelkoop-Wielink vertelt: “Het was wel een rustige periode, we hebben gisteren alleen het gesprek gehad met informatie over de samenwerking, het ging over contact met de huisartsen.” De leden discussiëren nog een tijdje over deze kwestie.

PR-lid, participatieraadlid, Anne Berkheij van kerngroep jeugd neemt het woord: “We hebben sowieso voor de komende tijd een aantal afspraken staan. Ik heb maandag een afspraak om te spreken over de voortgang van jeugdpreventie. We willen kleine groepjes opzetten onder de leiding van ambtenaren.” Berkheij vertelt verder over wat hij allemaal wil bespreken op maandag. Kotvis zegt tegen Berkheij: “Je inbreng wordt in ieder geval gewaardeerd.”

Berkheij vertelt dat hij graag jongeren erbij wil betrekken en hoe hij dat wil gaan doen. PR-lid Nely Sieffers voegt nog toe: “Het gaat ook om jongeren die een best wel intensieve zorg nodig hebben”

“Werk en inkomen”, kondigt Kotvis aan als het volgende en laatste kernteam. PR-lid kerngroep werk en inkomen Cok Hoogerbrugge begint: “Ik wil graag even centraal aan de orde stellen over het armoedebeleid waar we over gaan adviseren. Er wordt om advies gevraagd maar we kregen een week de tijd, dat werkt niet. Dat is nu aangepast en verlengd”

Hij vertelt verder over hoe hij dit heeft opgelost. Hoogerbrugge vervolgt met het aansnijden van het feit dat er mensen zijn die niet in aanmerking kunnen komen voor bijstand: “Je hebt mensen die buiten alle regelingen vallen. Die kunnen nergens bij de gemeente hun beroep doen, en dát zijn de arme mensen. Die kunnen geen eten kopen, díe moeten naar de voedselbank.” Er wordt verder nog gesproken over deze kwestie en mogelijke oplossingen.

Na een korte pauze gaan de laatste drie agendapunten snel voorbij. Na afloop van de vergadering blijven de leden met elkaar nog even staan en praten een beetje. Één voor één vertrekt iedereen, tot de ruimte leeg is.