Ook in Woerden zijn er ongeveer tweeduizend gezinnen met een laag inkomen. Voor deze gezinnen is het lastiger om de kinderen af en toe te verwennen met een klein cadeautje. Daarom is de gemeente Woerden voorzien van een Speelgoedbank waar deze kinderen iets leuks kunnen uitzoeken. Carlie Fris is een van de vrijwilligers die werkzaam is bij de Speelgoedbank van Woerden.

Wat is jouw functie binnen de Speelgoedbank?
‘Ik ben vrijwilligster bij de Speelgoedbank, ook ben ik bestuurder. We hebben een driekoppig bestuur waarbij ik mezelf verantwoordelijk voel voor de bemensing van de Speelgoedbank en de cliënten. Daarnaast hebben wij als bestuur een hoop te organiseren en daar ben ik wekelijks druk mee bezig. Als vrijwilligster draai ik ook mijn shifts bij de Speelgoedbank, daar ervaar ik weer hoe mooi het is om kinderen en ouders blij te maken.’

Werken jullie vanuit de gemeente of zijn jullie een zelfstandige organisatie?
‘’Wij zijn een stichting en werken zelfstandig maar wel in samenwerking met andere instellingen binnen het sociale domein, zoals de voedselbank, Ferm werk en de gemeente. Verder werken wij binnen de Speelgoedbank met geselecteerde vrijwilligers.’’

Wat is jullie doelgroep?
‘’Onze doelgroep zijn de kinderen uit gezinnen met een klein budget, waarvan de gezinnen op- of onder de armoedegrens leven. Een gezin leeft in armoede wanneer zij een langere tijd niet beschikken over de noodzakelijke middelen, goederen en voorzieningen. In Woerden gaat dat om ongeveer tweeduizend gezinnen waartoe circa achthonderdvijftig kinderen behoren.’’

Hoe ontvangen jullie het speelgoed?
‘’Wij krijgen speelgoed van Woerdenaren en mensen uit onze omgeving die de Speelgoedbank een warm hart toedragen. Ook hebben wij inzamelingsdagen ongeveer een keer per kwartaal. Daarnaast ontvangen wij in de decembermaand voor sinterklaas “goedzakken” van de Albert Heijn. Dit zijn zakken die gevuld worden met gebruikt speelgoed door de klanten van Albert Heijn. Verder kopen wij nieuw speelgoed zo nodig in vanuit een potje van donaties.’’

Hoe kunnen gezinnen in aanmerking komen om speelgoed te kunnen uitkiezen?
‘’Wanneer ouders met hun kind speelgoed willen halen hebben zij een verwijsbrief nodig. Deze brief kunnen zij bij een verwijzer halen, je kunt hierbij denken aan de voedselbank, huisarts en schoolarts. Het meebrengen van een verwijsbrief is noodzakelijk om speelgoed te kunnen komen halen. De eerste keer dat ouders met hun kind langskomen, krijgen zij een strippenkaart van ons. Met deze strippenkaart kunnen zij vier keer per jaar speelgoed komen uitzoeken.’’ 

Hoe kunnen gezinnen in aanmerking komen om speelgoed te kunnen uitkiezen?
‘’Wanneer ouders met hun kind speelgoed willen halen, hebben zij een verwijsbrief nodig. Deze brief kunnen zij bij een verwijzer halen, je kunt hierbij denken aan de voedselbank, huisarts en schoolarts. Het meebrengen van een verwijsbrief is noodzakelijk om speelgoed te kunnen komen halen. Elk kwartaal op de uitgiftedata mag ieder kind met een strippenkaart, twee stuks speelgoed komen uitzoeken. De kinderen mogen dus vier keer per jaar langskomen en in de decembermaand kunnen de ouders een mooi nieuw cadeau als verrassing komen ophalen. Ook mogen de kinderen rond de verjaardagen komen om een extra stuk speelgoed mee te nemen. Verder kunnen de kinderen leesboeken en een knuffel uitzoeken.’’

Wordt er ook speelgoed gebracht wat gerepareerd moet worden, bijvoorbeeld een kinderfiets?
‘’In principe ontvangen wij graag heel, compleet, schoon en aantrekkelijk speelgoed. In sommige gevallen wordt iets opgeknapt of schoongemaakt maar dit is een uitzondering en geen regel. Verder hebben wij een samenwerking gehad met een club die fietsen en ander elektrisch speelgoed repareerde. Mochten wij weer speelgoed binnenkrijgen dan zouden wij dit wellicht normaals kunnen laten repareren.’’