De gemeenteraad wil burgers meer betrekken bij de politiek, door middel van de ‘denktank’ probeert de gemeenteraad dit voor elkaar te krijgen. Bij de vergadering van afgelopen donderdag werd onder meer besproken of de denktank een goed initiatief is en hoe inwoners uit Woerden nog beter betrokken kunnen worden bij de politiek. Ook werd besproken hoe de stand van zaken was met het werpen van een nieuwe griffier.

 

Nadat iedereen zijn plek had ingenomen in de vergaderzaal kon de vergadering beginnen. Het belangrijkste punt van de vergadering was het bespreken van de denktank. De denktank is een experiment waarbij een groep van raadsleden en inwoners eens per kwartaal bij elkaar komen om verschillende politieke onderwerpen te bespreken. Het is hierbij de bedoeling dat er goed naar elkaar geluisterd wordt en van elkaar wordt geleerd. Er werden meningen gegeven en ideeën uitgewisseld om de denktank succesvoller te maken. ‘’Het is een erg leuk idee om een club raadsleden en inwoners bij elkaar te laten komen!’’, riep de burgerjury enthousiast.

Er zijn ook dingen waar de bedenkers van de denktank tegenaan lopen, zo is de conclusie getrokken dat inwoners het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad erg saai vinden. Een vergadering is te langdradig en is ook nog eens moeilijk te volgen doordat er veel termen gebruikt worden die niet iedereen kent. Jolanda van der Spiegel, medebedenker van de denktank, vertelt enthousiast en komt met een paar ideeën tijdens het houden van een PowerPointpresentatie. Zo was het idee een ‘geheimtaalbingo’ te houden tijdens een vergadering. Het besluit is genomen dit idee niet uit te voeren omdat het niet handig is om tijdens een serieuze vergadering gestoord te worden doordat er iemand uit de zaal ‘bingo’ roept. Er moet nog gebrainstormd worden, want een oplossing is nog niet gevonden.

Over de toekomst van de denktank vertelde Jolanda van der Spiegel opgetogen. ‘’Iedereen die mee heeft gedaan is razend enthousiast’’, liet ze weten. Er zijn nog wel wat aandachtspunten. Er moet meer bekendheid komen voor de denktank, er zijn namelijk nog maar rond de 10 mensen gekomen en dat is niet genoeg. Een voorstel was dat alle fractievoorzitters iemand meenemen naar een vergadering, zo worden de kringen snel groter.

Nog een agendapunt was het bespreken van de werving van de nieuwe griffier. Er werd bekend gemaakt dat de procedure gesloten is en dat er 24 deelnemers zich hebben aangemeld voor de functie. Voordat de griffier gekozen wordt, worden nog gesprekken gehouden en gekeken wie het best bij de functie past. Er werd enthousiast gereageerd op de hoeveelheid aanmeldingen die zijn gedaan.

Na een vergadering van twee uur en een kwartier was het tijd om op huis aan te gaan. Iedereen gaf elkaar een hand en ging tevreden naar huis.