WOERDEN – Het geloof in God neemt al een aantal jaren sterk af maar toch is de SGP nog een groeiende partij. Simon Brouwer is fractievoorzitter en raadslid van SGP Woerden.

U bent fractievoorzitter bij SGP Woerden, hoe bent u voorzitter geworden en waarom wilde u dit zo graag?

“Wij vormen één fractie met de ChristenUnie en hebben de afspraak dat de wethouder van de ene partij is en de fractievoorzitter van de andere partij. Aangezien de CU de wethouder levert, ben ik dus de fractievoorzitter. Ik vind dat leuk om te doen, maar het voelt ook wel als een verantwoordelijkheid die op mijn schouders terecht is gekomen. Het is dus niet alleen ambitie maar ook je inzetten als er een beroep op je wordt gedaan.”

Wat is eigenlijk de ideologie van de SGP en deelt u deze ideologie?

“De ideologie van de SGP is politiek bedrijven gegrond op de Bijbel. De Bijbel is voor ons het woord van God, waarin belangrijke leefregels staan. Als christen deel ik deze mening en pas ik dus goed bij deze partij.”

Waarom is volgens u God zo belangrijk voor onze samenleving?

“Als je de tien geboden leest, dan zie je daarin dat God het beste met mensen voor heeft. Bijvoorbeeld dat je zelfs voor vreemdelingen moet zorgen, dat je oog moet hebben voor je naaste en dus niet moet liegen, bedriegen, overspel plegen of een ander iets aandoen. Tegelijk geloof ik dat God alle dingen bestuurd, maar ook mensen een eigen verantwoordelijkheid geeft.”

Gaat de SGP volgens u met de moderne samenleving mee? Zo ja, hoe ontwikkelt de SGP zich dan?

“Ja, dat vind ik wel. De SGP was tot tien jaar geleden nauwelijks actief op social media en televisie, nu zijn we daarin veel actiever en opener.”

Is het voor de SGP lastig om de moderne samenleving bij te houden omdat misschien het perspectief vanuit de Bijbel als ouderwets wordt gezien?

“In sommige opzichten wel, omdat je ziet dat de samenleving zaken anders ziet dan in het verleden. Denk even aan de discussie rondom voltooid leven, dan zie je dat de samenleving meer kijkt naar ‘je moet het toch zelf kunnen beslissen’ terwijl de SGP meer kijkt naar ‘hoe kunnen we zorgen voor mensen zodat zij geen eind aan hun leven willen maken.'”

Welk standpunt van de SGP vindt u het sterkst? Heeft u met sommige standpunten ook zelf een persoonlijke ervaring?

“Het standpunt rondom “voltooid leven” vind ik sterk verwoord. Mensen die oud geworden zijn, voelen zich eenzaam en willen niet verder leven. Dat is een feit, maar waar kunnen wij hen helpen en laten voelen dat ze juist gewaardeerd worden. Met een standpunt rondom zondagsrust heb ik persoonlijke ervaring (als voormalig winkelier) dat de druk best groot kan zijn als een heel winkelcentrum open wil, en je zelf vanwege je standpunt niet open kan.”

In het algemeen is er een sterke afname van het lidmaatschap van politieke partijen, ziet u dit ook in uw partij terug? Zo ja, hoe zou dat kunnen komen?

“Hoewel ons ledenaantal stijgend is, zie ik wel dat de vanzelfsprekendheid om lid te worden minder wordt. Dat heeft deels te maken met dat er erg veel dingen zijn waar je lid van kunt worden, en deels ook met de individualisering van de samenleving waardoor je vaak alleen lid wordt als je er zelf direct belang bij hebt.”

Wat doet u zoal als fractievoorzitter?

“Als fractievoorzitter leid ik de fractievergaderingen en ben ik het eerste aanspreekpunt voor media, mede-raadsleden, coalitiegenoten en het college. Ik heb mijn eigen portefeuille (welzijn) maar ik kijk ook mee met de andere onderdelen van het gemeentelijk beleid die onder anderen raadsleden vallen. Daarnaast probeer ik te zorgen dat alle fractieleden hun taken kunnen uitvoeren.”

De SGP is een partij die veel met God in aanraking komt. Zo zijn er ook partijen die in God geloven. Zou de SGP een coalitie kunnen vormen met een andere gelovige partij?

“In Woerden vormen wij al zeven jaar één fractie met de CU. Dat gaat heel goed en we hopen de komende verkiezingen met één lijst uit te komen. Andere partijen (zoals het CDA) werken we graag mee samen, maar ik zie geen mogelijkheid om echt samen te gaan als één fractie.”

Het populisme is sterk in opkomst. Wat zijn volgens u de voor en nadelen hiervan?

“Een voordeel is dat mensen meer horen wat ze soms zelf denken, het nadeel is dat het vaak makkelijk roepen is zonder enige nuance. Soms is het wel nodig om ook iets te bewijzen of ook de andere kant van een verhaal te beluisteren.”