WOERDEN – Het Ouden Huis moet er eind 2017 zijn. Daar is wél een kapitaal van €150.000 voor nodig.

Het Ouden Huis heeft nog geen sponsors en de oprichters ontwikkelen momenteel op eigen kracht. Ze hebben wel de behoefte aan een kapitaalinjectie van €150.000. Een sponsor of subsidie is dus wel nodig, maar is er nog niet.

“Het Ouden Huis gaat er hoe dan ook komen,” vertelt Karel van Berk. De oprichters hebben ook al een toezegging gehad over het kapitaal dat nodig is. Wie de toezegging heeft gedaan is onbekend, maar daar wilde Karel van Berk momenteel niks over zeggen.

Er wordt momenteel gesproken met de gemeente Woerden, en een woningcorporatie om dit waar te maken. De oprichters, Leonard Smit en Karel van Berk, willen dat het Ouden Huis er eind 2017 staat.

De oprichter Karel van Berk vertelt dat er al heel veel inschrijvingen zijn, ruim tweehonderd huishoudens. Dit is ongeveer 1,5% van alle huishoudens in de stad Woerden. Ze krijgen alleen maar positieve reacties. Hij zegt: “We krijgen, hoe raar het ook mag klinken, eigenlijk geen negatieve reacties”.

Het Ouden Huis word opgericht door Leonard Smit en Karel van Berk. “Ik ken Leonard al sinds het moment dat hij stage liep bij mij in de jaren negentig,” vertelt Karel. De twee heren spraken elkaar over hun eigen ouders en vonden beide dat de laatste jaren van hun levens niet bepaald mooi waren geweest. Zo ontstond ook het idee om zelf een complex te starten waar wél een leuke sfeer is.