Uit cijfers van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat er in 2018 ruim dertigduizend asielaanvragen in Nederland waren. Wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen worden zij statushouders genoemd. Maar voor statushouders is het niet makkelijk om zich te vestigen in een nieuw land. Daarom staat Jacqueline van Leeuwen, algemeen coördinator van Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (VSGH), met haar team klaar om hen te begeleiden.

Waarom helpt Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart statushouders in Woerden?
‘’Een aantal van de asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning en mogen zich in Nederland vestigen. Dat klinkt makkelijker dan gedacht maar voor statushouders kan dit lastig zijn. Het kan erg ingewikkeld zijn voor iemand die uit een totaal ander land komt, om bijvoorbeeld de kinderen in te schijven op school of een zorgverzekering af te sluiten. Om deze redenen zijn asielzoekers met een status welkom bij ons.’’

Helpt Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart de statushouders alleen wanneer zij in Woerden wonen of ook voordat zij in Woerden komen wonen?
‘’De statushouders zijn zelfstandige mensen, al is het in het begin erg lastig voor hen om alles zelf te regelen in een nieuw land. Omdat wij gevestigd zijn in Woerden proberen wij de statushouders binnen tien weken wegwijs te maken in Nederland, Woerden en in Oudewater. Dit gebeurt af en toe ook in het AZC omdat statushouders tegenwoordig minder lang in het AZC zitten. De reden dat ze dit doen, is zodat de statushouders zelfstandig hun weg kunnen vinden en zichzelf kunnen redden in Nederland. Het is erg belangrijk om te weten waar de tandarts zit en hoe ze een afspraak kunnen maken bij de huisarts. In Nederland kun je niet zomaar naar binnenlopen bij de huisarts en wachten totdat je aan de beurt bent, je moet eerst een afspraak gemaakt hebben voordat je geholpen kan worden.’’

Wat is de eerste stap die Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart neemt om de statushouders te begeleiden?
‘’Wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden zij statushouders genoemd en wordt er zo snel mogelijk gezocht naar geschikte woonruimte. In de meeste gevallen mogen de statushouders niet kiezen in welke stad of dorp zij willen wonen. In enkele gevallen worden familieleden in dezelfde plaats gevestigd. Wanneer bekend is dat een statushouder een woning in de gemeente Woerden of Oudewater toegewezen krijgt, nemen wij direct telefonisch contact op met de statushouder en met het AZC (asielzoekerscentrum). In het gesprek hebben wij het vooral over de statushouder en eventuele gezinsleden, ook is het mogelijk dat de statushouder een tolk nodig heeft voordat wij hen kunnen begeleiden.’’

Hoe worden de statushouders begeleid?
‘’Wanneer de statushouder een woning toegewezen krijgt, plannen wij een regel-dag in. Op de regel-dag gaat een begeleider samen met een stagiair de statushouder begeleiden. De statushouders worden begeleid bij de oplevering van de woning, het ondertekenen van de huurovereenkomst en bij het afsluiten van internet, tv, gas, water en elektra. Ook worden zij begeleid bij het aanvragen van toeslagen, zoals een uitkering en kinderbijslag. Daarnaast worden zij ingeschreven bij een huisarts, tandarts en apotheek. Eigenlijk alles wat voor ons erg logisch klinkt maar wat voor een statushouder juist lastig is. Naast de woning, verzekeringen en toeslagen worden de statushouders ook ingeschreven voor een inburgeringscursus en worden de kinderen op een basisschool of middelbare school ingeschreven.’’

Begeleiden jullie de statushouders alleen of helpen jullie ook met andere problemen?
‘’Naast het begeleiden bij de taken van de statushouders, vinden wij het erg belangrijk om te weten hoe het met de statushouders gaat en hoe de situatie thuis is. Er gebeurt van alles met de statushouders wanneer zij hun eigen land verlaten en in Woerden of in Oudenwater komen wonen. Het kan zijn dat statushouders hun familieleden erg missen of zich erg eenzaam voelen, daarom willen wij graag een luisterend oor zijn en hen ook met andere problemen helpen.’’