Het realiseren van de taakstelling die de gemeente Woerden van het Rijk heeft gekregen met betrekking tot de huisvesting van statushouders, verloopt voorspoedig. ‘’De eerste instroom van alleenstaande statushouders kan op dit moment goed gehuisvest worden binnen De Stadspoort’’, aldus Ingrid van Schaik, communicatieadviseur van gemeente Woerden.

Wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben ontvangen, stromen ze vanuit het asielzoekerscentrum naar een gemeente. Iedere gemeente krijgt vanuit het Rijk halfjaarlijks een taakstelling opgelegd. Dit houdt in dat een gemeente verplicht is, om het door het Rijk vastgestelde aantal statushouders te huisvesten. Dit is dus een wettelijke taak. Het aantal wordt vastgesteld in verhouding naar het aantal inwoners van een gemeente. ”We lopen voor op die taakstelling”, vertelt Ingrid. ”Dat is een goed teken.”

Gezinnen worden, als er plek is, gehuisvest in de bestaande sociale huur. Dit kan worden gerealiseerd door maatregelen van gemeente Woerden, vertelt Ingrid. ‘’Om de druk op de woningmarkt te verlagen, werkt gemeente Woerden nu aan een versnelling van woningbouw zoals op de Jan Steenstraat in Woerden en Mauritshof in Harmelen.’’

Als een statushouder aan gemeente Woerden wordt gekoppeld, gaat woningbouwcorporatie GroenWest op zoek naar een passende woning. Zij bieden de woning aan en het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart zorgt voor begeleiding tijdens dit traject. ‘’Er wordt uitleg gegeven over het huurcontract, het aanvragen van bijzondere bijstand voor woninginrichting, het aanvragen van een uitkering en het regelen van gas, water en licht’’, aldus Ingrid van Schaik. In totaal kunnen er 92 woningen worden gerealiseerd voor de statushouders in 2017 en 50 woningen in 2018.