De zon schijnt, wat betekent: toerisme. De gemeente Woerden in samenwerking met experts en belanghebbenden hebben een rapport naar buiten gebracht waarin staat dat Woerden als hoofdstad van het Groene Hart gezien moet gaan worden. Merkt de gemiddelde Woerdeneaar hier al wat van? En wat vinden zij eigenlijk van dit beleid?
Onze redacteuren Eric Veldhausz en Jim Brink zijn de straat op te gaan om polshoogte te nemen.