WOERDEN – Patrick van der Veen, is ruim 15 jaar bezig om de jeugd van Woerden meer betrokken te laten raken met het geloof. Hij vertelt hoe hij erachter kwam dat hij zelf gelovig wilde zijn én hoe hij is begonnen en doorgegroeid bij JongWoerden jeugdwerk.

Hoelang ben je al betrokken bij het Jongwoerden jeugdwerk?

‘Ik was eigenlijk al betrokken bij het jeugdwerk in Woerden, voordat JongWoerden jeugdwerk bestond. Om precies te zijn, vanaf 2004, dus al ruim 15 jaar.’

Hoe ben je daar ooit begonnen? Wat trok je aan?

‘Ik ben begonnen met het leiden van de Tienerkerk. De Tienerkerk is een speciaal programma één keer in de maand naast de reguliere kerkdienst. We zitten dan in een aparte zaal en gaan daar door een eigen programma. Ik ben via via in de Tienerkerk gerold en dat doe ik nu nog steeds met veel plezier. Vanuit daar ben ik ook mee gaan werken met het jeugdkamp, dat één keer in het jaar is. In 2012 ben ik ook jeugddiaken geweest. Als jeugddiaken bepaalde ik ook het beleid bij JongWoerden voor het jeugdwerk. Inmiddels ben ik geen jeugddiaken meer, maar werken bij JongWoerden doe ik wel nog steeds.’

En hoezo ben je geen jeugddiaken meer?

‘Ik wilde me meer focussen op andere dingen. Zo ben ik nu actiever bezig met de Tienerkerk en het beleid daarvan, de twintigers en de jongeren/de jeugd.’

En wat moeten wij dan verstaan onder ‘actief bezig zijn met jongeren en de jeugd’? Wat doe je dan allemaal?

‘Dat betekent, de Tienerdiensten en Tienerkerken begeleiden, het voorbereiden van de Tienerkerk en één keer in de maand op zondag met de tieners het programma doen. En ook allerlei vragen behandelen in de Connectgroep met twintigers. Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen waar ik in de praktijk nog met de jongeren en met de jeugd mee bezig ben.’

Wat vinden vrienden en familie ervan dat je zo in zet voor een organisatie?

‘Soms is het wat lastig, want ik heb regelmatig vergaderingen ‘s avonds. Al moet ik zeggen, dat is wel wat minder geworden de laatste anderhalf jaar. En aan de andere kant zijn ze ook erg trots.

Mijn zoon heeft nu ongeveer dezelfde leeftijd als de andere jongeren en tieners en vind het ook wel gaaf dat zijn vader zo actief mee helpt.’

En doe je dan ook veel activiteiten met je zoon tijdens het begeleiden en rondleiden?

‘Ja, mijn zoon gaat ook naar de Tienerkerk. Hij krijgt hierdoor ook veel van het jeugdwerk mee. Hij gaat af en toe ook graag naar activiteiten toe en helpt graag mee. Binnenkort doen we ook mee met Sirkelslag. Dat is een landelijk programma waar we tegen andere jongerengroepen in de rest van Nederland activiteiten gaan doen. En daar doet hij ook graag aan mee. Dus mijn zoon vindt het wel leuk dat ik zo betrokken ben met alles.’

Wat vond je tot nu toe het leukste om te doen bij het JongWoerden jeugdwerk?

‘Ik vind de combinatie van beiden leuk. Daarmee bedoel ik om het beleid te mogen bepalen en dat vervolgens ook uit te voeren. Dat is een heel proces, maar ik vind het wel heel leuk om daar aan de voorkant van te staan. Ik vind het ook heel belangrijk dat ik goed contact houd met de jongeren, zodat ik weet voor wie ik het allemaal doe en waarom ik het doe. Zo kan ik ook kan polsen of we op de goede route zitten met het beleid en waar we mee bezig zijn op dat moment.’

Heb je dan ook speciale banden opgebouwd met kinderen, tieners en de jongeren?

‘Ja, absoluut. De Woerdense jeugd kent mij allemaal en ik merk dat, doordat ik af en toe ook bevraagd en bedankt wordt op straat. Op Tienerkamp zag ik dit ook terug, dan zag ik alle jongeren en tieners weer en dan merk je wel dat ze waarderen wat er allemaal gedaan wordt.’

Heb je nooit gedacht om te stoppen als vrijwilliger bij het JongWoerden jeugdwerk?

‘Nee, tenminste, misschien met bepaalde taken, maar dat komt doordat ik dan op dat moment een andere taak toch leuker vond om te doen. Bijvoorbeeld, voor het Tienerkamp zat ik in een gecombineerde commissie voor verschillende thema’s en activiteiten. En ik schuif nu eigenlijk steeds meer naar het themagedeelte toe. Nu werk ik het programma en inhoud meer uit en ben ik minder bezig met de spelactiviteiten of de sportactiviteiten. Ik heb wel veel veranderingen meegemaakt, maar ik had nooit het gevoel dat ik overal helemaal mee wilde stoppen.’

En bezoeken jullie dan ook vaak de kerken in Woerden voor andere dingen dan de kerkdiensten?

‘Voor de events en activiteiten die we soms hebben, zoals Sirkelslag, maken we soms wel gebruik van een kerkgebouw of één van de andere faciliteiten binnen Woerden.’

 

Persoonlijke Vragen

Waarom ben je gelovig? Ben je zo opgevoed of heb je er zelf voor gekozen?

‘Ik ben van huis uit al zo opgevoed, dus ik heb het vanaf jongs af aan altijd wel mee gekregen. Dit kwam deels ook, omdat mijn vader ook actief was in het JongWoerden jeugdwerk vroeger. Ik heb altijd een goed voorbeeld gehad, dus ik denk ook wel dat dat heeft bijgedragen en daardoor heb ik het altijd belangrijk gevonden om gelovig te zijn. En ik vind het daarom ook belangrijk dat de toekomstige generatie ook die boodschap mee krijgen, ook mijn eigen kinderen.’

Beinvloed je godsdienst je levensstijl heel erg?

‘Ik probeer daar wel rekening mee te houden, maar het is niet dat je heel erg aan mij kunt zien dat ik gelovig ben, dus in die zin beïnvloed het mij niet heel erg. Laat ik het zo zeggen, ik ben er niet constant mee bezig, dus het is niet overheersend.’

Wat betekent je geloof voor jou?

Voor mij geeft het heel veel rust. Vroeger ben ik best wel bezig geweest met allerlei vragen. Vragen zoals “Waarom leven we?” en “Hoe kan het dat de wereld er nu uitziet, zoals het er uitziet?”. Heel filosofisch allemaal, maar voor mijn gevoel krijg ik daar via mijn geloof antwoorden op. Het geloof geeft mij zekerheid, stelt me gerust en daar voel ik me heel prettig bij.’

Hoe sta je tegenover andere godsdiensten?

‘Daar ben ik heel open in. Dat is iets wat ik altijd op school heb meegekregen. Op de middelbare school waar ik bijvoorbeeld op zat, kwamen er allerlei godsdiensten aan bod. Ik ben ervan overtuigd dat, of je nou bijvoorbeeld een jood, christen of moslim bent, we geloven allemaal in dezelfde God. Ik denk dat zij ook allemaal een spirituele zoektocht hebben gedaan. Ik keur andere godsdiensten hierdoor ook niet af en dat heeft een groot deel te maken met waar je zelf staat in het leven en wat je mee hebt gekregen.’

Wat vind je dan van atheïsten?

‘Ik geloof niet dat iemand helemaal in niets gelooft. Vaak zeggen ze wel dat ze een atheïst zijn, maar dan zijn ze in mijn ogen bijvoorbeeld nog steeds humanisten of iets anders. Ik bedoel iedereen heeft wel een doel in het leven, heeft een bepaalde gedachtegang en heeft ook bepaalde levensvragen. Dus als je zegt dat je nergens in gelooft, geloof ik dat niet. Ze geloven altijd wel iets. Ook als je niet in één van de religies gelooft, dat maakt niet uit denk ik.’

En als laatste vraag wil ik weten, wat je ultieme doel is, die je hoopt te gaan bereiken als gelovige en werker bij JongWoerden jeugdwerk?   

‘Ik hoop dat veel jongeren de boodschap mogen horen en erover na gaan denken en dan voor hun zelf de afweging gaan maken wat ze willen doen met het geloof, maar vooral dat ze de boodschap mee krijgen.’