Burgemeester Victor Molkenboer (PvdA) gaf vrijdagavond een speech tijdens de opening van een tijdelijk herdenkingsmonument, dat naar aanleiding van 75 jaar vrede in Woerden wordt uitgestald. Hij vertelde vanuit Woerdens perspectief het oorlogsverhaal en benadrukte dat we onze vrijheid moeten koesteren. Na afloop was hij beschikbaar voor een kort interview.

Denkt u dat er een verschil is tussen deze ceremonie beleven als gewone Woerdenaar en als burgemeester?

Ja en nee. Als burgemeester had ik de taak om een speech te houden voor de inwoners, dus dan wil je de boodschap die besloten ligt in dit kunstwerk goed overdragen. Maar gelijktijdig voel ik mij er ook erg mee verbonden. Ik merk helaas dat er in de wereld steeds meer onverdraagzaamheid is. Denk bijvoorbeeld aan het opkomende antisemitisme. Na de oorlog is het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bevrijd en de verschrikkingen die daar hebben plaatsgevonden mogen natuurlijk nooit meer plaatsvinden. Ondanks dat de bevrijding nu vijfenzeventig jaar geleden is, zou ik het nog steeds actueel willen noemen. Die boodschap moeten we ook blijven uitdragen. Daarom zijn we vanavond ook geëindigd met een uitspraak van de koning: ‘Dit nooit meer.’

Dit jaar is voor Nederland natuurlijk een bijzondere mijlpaal, 75 jaar vrijheid. Ervaart u dit als burgemeester van Woerden ook zo? Voelt u zich dit jaar extra verantwoordelijk?

Het klopt dat 75 jaar een mijlpaal is, maar ik vind het elk jaar weer actueel. Het kan nooit genoeg uitgedragen worden wat de betekenis is van wat er in de oorlog gebeurd is met Joden, Roma, Sinti , Homo’s, gehandicapten et cetera.

Helaas werd burgemeester Molkenboer halverwege zijn antwoord door een collega gewenkt om aandacht te schenken aan nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Hierdoor moest hij het interview vroegtijdig beëindigen.