WOERDEN – Ivo ten Hagen is benoemd tot de nieuwe wethouder van Ruimtelijke Ordening en Vastgoed. Hij vervangt Martin Schreurs, die op 6 september aftrad wegens gezondheidsproblemen. Ten Hagen: “Ik heb er zin in! Ik heb al uitgebreid met verschillende raadsleden gesproken, en ik heb een heel positief gevoel bij het team.” 

Op de vraag of hij zichzelf in een paar zinnen kan omschrijven, begint Ten Hagen te lachen: “Kortom, vertel even je hele levensverhaal in twee zinnen!” In weliswaar iets meer dan twee zinnen vertelt hij dat hij 56 jaar is, getrouwd is en twee kinderen heeft, en in zijn vrije tijd graag sport en leuke dingen doet met zijn gezin. Ook noemt hij zichzelf “heel erg liberaal”.

Het is voor Ten Hagen niet de eerste keer dat hij een politieke functie bekleedt. Van 1998 tot 2006 was hij wethouder in Boskoop. Daar maakte hij ook kennis met de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Tussen 2007 en 2011 was hij werkzaam als Statenlid, en van 2012 tot 2015 weer als wethouder; dit keer in Hillegom. Hij is daarom ook niet verbaasd dat de VVD-fractie hem gekozen heeft als kandidaat-wethouder: “Zij waren heel erg op zoek naar iemand die goede ervaring heeft op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Daar moet je zonder inwerktijd in kunnen springen. Het is vervelend als je eerst een half uur lang ingelicht moet worden over een bepaalde kwestie.”

Werkzaam in Woerden
Ten Hagen woont momenteel in Boskoop, en zal daar tot de komende gemeenteraadsverkiezingen ook blijven wonen. Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober, waarin Ten Hagen officieel benoemd werd, bleek dat een probleem. De fracties Lijst Van der Does en Inwonersbelangen stemden daarom namelijk tegen zijn benoeming. Ten Hagen zelf vindt het geen groot probleem. “Zolang ik hier ben, ben ik onderdeel van VVD Woerden, dus niet meer van Boskoop. Woerden is waar ik nu functioneer. Dit werk kun je alleen maar doen als je er vol voor gaat. Woerden moet je het belangrijkste vinden.”

Ten Hagen kent Woerden nog niet goed genoeg, maar hij heeft al wel concrete ideeën over wat er moet gebeuren. “Momenteel is Woerden samen met een aantal andere gemeentes aan het onderzoeken of we zelf automatiseringssystemen voor in het gemeentehuis kunnen ontwikkelen. Op die manier zijn we niet meer afhankelijk van een vaste leverancier. Ik heb zelf twaalf jaar lang in de automatisering gewerkt, dus daar ga ik me zeker mee bezig houden.”

Als houder van de portefeuille Vastgoed zal Ten Hagen zich ook gaan buigen over woonkwesties. “Wonen is heel belangrijk hier. Er staat grote druk op om iets te gaan doen. We willen de sociale woningbouw gaan versnellen, maar hoe staat het met scheefwonen? En hoeveel sociale woningen hebben we eigenlijk nodig? Naar die kwesties ga ik kijken, samen met de wethouder van Wonen.”

Trainingen
Ten Hagen traint als sinds 2000 teams en VVD-fracties in professionele vaardigheden: “Dan geef ik antwoord op vragen als: hoe presenteer je, hoe debatteer je, hoe weet je wanneer een discussie een debat wordt. Ik heb bijvoorbeeld ook trainingen gegeven in Georgië. Daar zie je ontzettend grote botsingen tussen Armeniërs en Azeri’s (inwoners van Azerbeidzjan, red.).

Op de eerste avond kwam er een Armeniër bij een groep Azeri’s zitten. Een van de Azeri’s stond op en zei: ‘Ik ga niet met jou aan één tafel zitten.’ Die moest ik dus nog een aantal dagen trainingen geven. Ik heb toen gezegd: ‘Je bent nu even geen Azeri meer, je bent hier gewoon als iemand die een leuke training komt volgen. Laat dat conflict nou even zitten.’ En dat werkte zo goed, dat die twee jongens na een aantal dagen samen een opdracht hebben gemaakt.”

Ditzelfde verenigen van belangen komt sterk terug in het wethoudersambt. “Dat is mijn taak hier. De wijk in gaan, met mensen praten en dan zien en horen wat er speelt. Mensen de kans geven hun verhaal te doen. En dan vervolgens proberen de belangen van al die mensen zo goed mogelijk te behartigen, binnen de grenzen van het coalitieakkoord. Ik kan dus heel erg mijn best doen om het zo goed mogelijk te maken voor alle Woerdenaren. En dat vind ik het leukste aan dit vak.”