WOERDEN – De gemeenten heeft besloten om extra woningen te bouwen voor 400 vluchtelingen die een burgerlijke status hebben gekregen.

Op het Snellerpoort terrein worden extra woningen gebouwd om de overcapaciteit aan statushouders te kunnen huisvesten. Het plan is dat er genoeg wordt bijgebouwd om iedereen te kunnen huisvesten.

Er worden verspreid over Woerden meerdere gebouwen gebouwd, speciaal voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wat er nu nog allemaal wordt gebouwd is buiten de woonvisie om. Dat is met name ook om de 400 vluchtelingen die nog komen te kunnen huisvesten. “Dat zijn ook gewoon inwoners van Woerden.” zegt wethouder Margot Stolk, zij gaat over persoonshuisvesting in Woerden. De woonvisie bevat afspraken van de gemeente over de toekomst van huisvesting en nieuwbouw. Hierin staat dat er geen sociale huurwoningen meer nodig zijn.

Mensen die al langer op een wachtlijst staan, worden niet benadeeld en blijven gewoon op hun originele plek staan, en hoeven niet nog langer te wachten. Wethouder Margot Stolk zegt: “Er zit een verschil tussen een wachttijd en een zoektijd. De wachttijd wordt beheerst door het aantal mensen dat zich aanmeldt. Veel mensen gaan pas over zes, zeven of misschien dertig jaar zoeken. De zoektijd is dus veel lager dan de wachttijd.”

In de woonvisie is aangegeven dat een groot deel van de vraag naar sociale huur daalt, als er meer doorstroming is voor alle mensen die scheefwonen. Dit is zo omdat er dan meer sociale huurwoningen vrij komen.