WOERDEN – Tot 1 januari kochten zorgverzekeraars psychologische zorg voor kinderen in. Sindsdien zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk om die zorg in te kopen. Het probleem is dat de overheid toentertijd bepaalde, dat gemeenten met minder geld de juiste zorg kunnen inkopen. De gemeente Woerden halveert voor 2017 het budget van zorginstelling Dokter Bosman, waardoor het aantal kinderen dat zorg kan krijgen, halveert, zo legt Michiel Bosman uit.

Michiel Bosman is psychiater en maakt zich zorgen om onder anderen kinderen die jeugdhulp nodig hebben, waarvoor nu te weinig zorg is ingekocht door de gemeente. Hij heeft daarom onlangs een noodkreet geuit naar de wethouders van de gemeenten Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort, Oudewater en Woerden. Doordat de gemeente te weinig ambulante jeugd-ggz inkoopt, zijn kinderen en hun familie hiervan het slachtoffer, zo legt hij in zijn oproep uit. Bosman hoopt met zijn noodkreet het beleid van gemeenten, waar zich dit probleem voordoet, aan te passen.

‘’Wij doen zaken met 135 gemeenten, waaronder Woerden. De meeste gemeentes geven aan ondanks de budgetkortingen toch hulp aan kinderen te garanderen. Dat sluit aan bij de uitspraak van staatssecretaris Van Rijn dat. Zo vertelde hij dat, ‘Geldtekort geen reden kan zijn, om kinderen geen hulp te bieden’. Woerden legt het probleem neer bij de zorgverlener: die heeft zorgplicht en zal kinderen in zorg moeten nemen, terwijl de gemeente aangeeft die zorg in principe niet te betalen. Woerden moet een manier zien te vinden, waardoor deze kinderen wél op de juiste manier kunnen worden behandeld, in plaats van dit probleem te negeren. Het is frustrerend dat het balletje pas gaat rollen, als ik de wethouder en gemeente via de pers benader. Ik hoop dat de gemeente Woerden dit probleem toch gaat oplossen, door de samenwerking aan te gaan. Ik hoop dat de redelijkheid overwint’’, aldus dr. Michiel Bosman.

29 december zal het College zich uitspreken over de vragen van raadslid Hugo Bulk (CU/SGP). In januari gaat Michiel Bosman met de Woerdense wethouder om de tafel zitten. Hij hoopt dat de wethouder zal erkennen dat de gemeente haar zorgplicht heeft en de desbetreffende zorg gaat vergoeden. Zo hoeven de aanbieders en de ouders zich niet in bochten te wringen, legt Bosman uit. Kortom deze zaak krijgt nog een staartje.