Er wordt gestaakt door leraren uit het primair onderwijs. En eindelijk is er sinds 1 september een nieuwe CAO. Deze nieuwe overeenkomst moet ervoor zorgen dat de werkdruk en het leraren tekort minder wordt en de salaris kloof tussen het PO en VO minder groot is. Maar hoe ziet dit er nu uit voor de leraren en is het wel goed zo? Verslaggever Emiel Woudenberg heeft het hier met Saskia Mensen over. Zij is juf van groep 8 op de basisschool de Regenboog in Woerden.