De gemeente Woerden heeft beduidend minder nieuwe woningen opgeleverd in 2017 dan in de bouwplanning stond. Uit de Jaarbrief Wonen is deze week gebleken dat slechts 91 woningen zijn opgeleverd in Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen. Dit zijn er 185 minder dan gepland.

“Tijdens de woningbouwcrisis kwamen er de afgelopen jaren geen bouwplannen tot ontwikkeling”, laat Anke van Ansenwoude weten, comminucatieadviseur van gemeente Woerden. Het streefaantal dat de gemeente in 2015 heeft gesteld van gemiddeld 200 nieuwe woningen per jaar is in de afgelopen vijf jaar geen enkele keer behaald. Het gemiddelde daarvan staat op 116. Pas vanaf 2020 is er een stijgende lijn te zien. “Er staan al 20.100 woningen in de hele gemeente. Nieuwbouw is dus maar beperkte aanvulling”, aldus van Ansenwoude.

Vooral de dorpen in de gemeente hebben het zwaar te verduren wat betreft de beperkte ontwikkeling van nieuwe woonruimte. Zo zijn er in Zegveld dit jaar 0 woningen opgeleverd en staat er ook niets op de planning voor 2018. Ook in Kamerik staan er geen nieuwe woningen gepland voor het jaar 2019 en in Harmelen zijn er het afgelopen jaar geen opgeleverd. “We horen van veel inwoners uit de dorpen dat zij graag zien dat de plannen op korte termijn gerealiseerd worden, er is veel behoefte aan”, ziet ook van Ansenwoude.

Gezien de aanpak van de gemeente hebben wij ernstige twijfel of de bouwplannen voor volgend jaar zullen worden behaald."

Dorpsplatform Kamerik kan hierover meepraten. “Er zijn momenteel weinig woningen beschikbaar, zowel in de huur- als koopsector”, vertelt Map Brouwer, Secretaris van Dorpsplatform Kamerik. Vooral voor de leefbaarheid in Kamerik kan de schaarste in woningen voor problemen zorgen. “Door vergrijzing en het vertrek van veel jongeren uit het dorp wordt het draagvlak voor winkels, kerken, gezondheidszorg en scholen steeds kleiner”, aldus Brouwer. Hij vindt de situatie zorgelijk en vindt het van groot belang dat er snel woningen worden gebouwd die aansluiten bij de behoeften van de inwoners. “Zo zijn er op korte termijn starterswoningen, sociale huurwoningen en woningen voor senioren nodig om de identiteit van Kamerik te behouden en scheefwonen tegen te gaan.”

Toch staan er momenteel vijf projecten om onbekende redenen stil in de gemeente die zijn uitgesteld tot na 2022. Voor Kamerik is dit een probleem. “Met name de gang van zaken rondom een beoogd seniorenproject dat voor 60 nieuwe woningen zal zorgen, vinden bij betreurenswaardig”, laat Map Brouwer weten. Aangezien 30% van de inwoners van Kamerik boven de 55 jaar is, is dit een belangrijk bouwproject voor de leefbaarheid van het dorp. “Wij zijn hierover in gesprek met wethouders op het moment. Helaas speelt de Rode Contour, waar het seniorenproject net buiten valt, hierbij een belangrijke rol. Iets dat de gemeente niet in handen heeft.” Hiermee doelt Brouwers op bouwcontouren die door de provincie zijn opgelegd aan de gemeenten in Utrecht. Hierdoor zullen in de toekomst bouwlocaties in de dorpen steeds schaarser worden.

Of de bouwplanning voor 2018 zal worden behaald is nog onduidelijk. “Gezien de aanpak van de gemeente en de grondprijzen hebben wij ernstige twijfel of er volgend jaar wel 13 woningen opgeleverd gaan worden, zoals nu in de planning staat”, aldus Brouwers. Van Ansenwoude ziet dit positiever in. “De crisis is inmiddels voorbij en de woningbouwontwikkelingen zijn weer goed op gang gekomen”, laat zij weten. Zo heeft de gemeente acht stilliggende planontwikkelingen voor nieuwe bouwlocaties opgepakt. “Echter duurt het wel drie tot zes jaar voordat deze woningen daadwerkelijk opgeleverd zullen worden. De voorbereidingen nemen nou eenmaal veel tijd in beslag.” Omdat de gemeente ziet dat woningen wel degelijk nodig zijn, zijn enkele maatregelen getroffen. “Twee projecten zijn versneld opgepakt om te voorzien in de groeiende vraag. Zo zullen de Mauritshof in Harmelen en de Jan Steenstraat in Woerden binnen twee jaar worden gerealiseerd”, aldus van Ansenwoude. Naar verwachting van de gemeente zullen de komende jaren meer dan de gemiddelde 200 woningen worden opgeleverd.