De gemeente Woerden kent de hoogste schuldquote van alle Utrechtse gemeenten. Deze dreigt in 2022 verder toe te nemen door de bouw van een nu al beruchte brug Woerden-West.

Liberaal gemeenteraadslid Reem Bakker stelde vragen aan het college ter voorbereiding van het debat over de brug Woerden-West van aankomende donderdag. Hij constateerde dat Woerden de hoogste schuldquote heeft van alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Dit kan de economische situatie van de gemeente verslechteren.

Het project betekent dat er een nieuwe brugverbinding over de Oude Rijn tussen Rietveld en de Hollandbaan komt om de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boerendijk te verlichten. De kosten voor dit infrastructurele debacle werden eerder begroot op twaalf miljoen maar volgens recente schattingen blijkt dit lang niet voldoende. De schattingen lopen uiteen van veertien tot 28 miljoen.

Volgens Len Hazeleger, omgevingsmanager van de gemeente is de begroting te krap omdat in de vooronderzoeken alleen de hoofdlijnen in kaart zijn gebracht. ‘Het opkopen van grond van particulieren en bedrijven was niet meegenomen in de berekening’, aldus Hazeleger. ‘ Het infrastructurele project omvat niet alleen de bouw van een brug maar ook het het aanpassen van wegen, kruispunten en rotondes. Deze moeten in het plan worden meegenomen om verkeersopstoppingen te voorkomen.’