GroenLinks Woerden heeft besloten te stoppen met hun meldpunt voor vuurwerkoverlast. Onterecht, in de ogen van de Partij voor de Dieren. De lokale werkgroep van deze partij koos er daarom voor om het initiatief nieuw leven in te blazen.

Nadat burgemeester Molkenboer namens de gemeente bevestigde dat Woerden ook dit jaar geen vuurwerkvrije zones krijgt, was de maat vol voor Ton Rullman en Marie Claire Gerritsen van PvdD Woerden. Toen hun collega’s van GroenLinks besloten te stoppen met het beheer van een overlastmeldpunt voelden zij zich dan ook geroepen om die taak over te nemen. GL zag de noodzaak niet om verder te gaan met het meldpunt, omdat volgens hen het doel al was bereikt: duidelijk maken hoeveel mensen in Woerden last hebben van vuurwerkoverlast. Deze attitude staat haaks op die van de Partij voor de Dieren: Er wordt geen enkele prioriteit gegeven aan het tegengaan van vuurwerkoverlast. Terwijl die overlast er wel degelijk is, volgens ons. Met het meldpunt voor Woerden willen we dat zichtbaar maken’. De werkgroep pleit dus voor aanpak van het probleem in plaats van het probleem alleen vast te stellen.

In de kern lijkt het plan van de PvdD op dat van hun voorlopers maar dan met een urgentere ondertoon. De partij spreekt over de onbeantwoorde vraag naar een vuurwerkvrije zone in Harmelen en over de statistisch opvallende wijk Molenvliet, waar men het meeste last heeft van het knalgerei. ‘We verwachten dat het invloed gaat hebben op de discussie over vuurwerk in de gemeente. Als werkgroep zullen we onze uiterste best doen om aandacht te vragen voor de uitkomsten van het meldpunt’ laat de partij per mail weten. ‘Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden.’

Op de site, die al ver voor oudejaarsavond online staat, onderbouwt de werkgroep hun standpunt met een onderzoek dat door een ambtenaarsblad is gepubliceerd. I&O Research wist al op 5 december aan opdrachtgever Binnenlands Bestuur via een enquête te melden dat zes op de tien Nederlanders graag een verbod op knalvuurwerk ziet. Verder verwijst de partij naar een vuurwerkmanifest dat door verschillende oogzorginstanties, dierenbeschermingen en zelfs door politieke organisaties aan de andere kant van het politieke spectrum zoals de SGP is getekend. Maaike van Zuilen, woordvoerder namens het manifest zag hoe zowel GL en PvdD haar document ondertekenden en kiest dan ook geen kant wat betreft de wisseling van de wacht in Woerden. ‘Ook al kan ik het één en ander vinden, zelf zit ik niet in de politiek. Ik heb geen invloed op wat er regionaal gebeurt. Wél blijven we strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk.’

Op 3 januari verstuurt de Partij voor de Dieren een open brief waarin geklaagd wordt over het tekort aan patrouillerende politiewagens en de volgens hen passieve houding van de gemeente tegenover verboden knalvuurwerk. Zij menen namens het Woerdense volk te spreken: ‘Vuurwerk in handen van particulieren is niet langer acceptabel, de helft van de bevolking is het daar intussen mee eens.’ Ook het vuurwerkmanifest stelt deze uitspraak op prijs. ‘Wij steunen het streven van De Partij voor de Dieren van harte’ laat Van Zuilen weten. Na 419 meldingen sinds half december is de conclusie dan ook dat de werkgroep voortaan zal pleiten voor een geheel vuurwerkvrije gemeente.