Het is één van de langstlopende politieke kwesties in de recente Woerdense geschiedenis: het verkeersprobleem in Woerden-West. Al maanden wordt er gespeculeerd over een nieuwe brug die het probleem moet gaan oplossen en hoewel de Raad burgers niet buitensluit van de discussie, worden deze het ellenlange overleggen steeds meer beu.

Wat is de verkeersproblematiek in Woerden-West?

De gemeente beschrijft de verkeerssituatie in het westen van Woerden als overvol en niet robuust genoeg. Vrachtwagens en tractoren rijden hierdoor in groten getale door dicht bewoond gebied, wat geluidsoverlast en opstoppingen veroorzaakt. Voorheen lag er een plan op tafel om een randweg te realiseren, maar sinds 2017 verkiest de raad het bouwen van een nieuwe brug.

Welke alternatieven zijn er onderzocht?

Op de internetsite van het project worden regelmatig updates geplaatst over resultaten van onderzoeken die de gemeente heeft verricht. In het begin van het ontwikkelingsproces werd er van uitgegaan dat er uit drie versies van hetzelfde project moest worden gekozen, namelijk de Rietveldbrug. Totdat er werd nagedacht over een vierde optie, de zogeheten Rembrandtbrug. Deze bleek qua vervoersontlasting en aansluiting op een eventueel nieuwe, westelijke randweg superieur aan de vorige opties, maar ook een stuk duurder. Het researchteam en de raad zien nu graag een even uitgebreid onderzoek over deze nieuwe optie verschijnen, als dat de andere drie mogelijkheden kregen. Een concreet plan lijkt dus nog niet dichterbij te komen.

Heeft de gemeente de betrokkenheid van alle belanghebbenden getoetst?

Om het proces te versnellen doet de gemeente beroep op haar inwoners, bijvoorbeeld door het organiseren van publieke praatavonden over het thema. De eventueel directe betrokkenen weten echter van toeten noch blazen. Zowel de beoogde profiteurs in de transportsector zoals het west-Woerdense Marcel van der Spek BV als de mogelijke slachtoffers van plaatsmakende sloop Vakgarage Van der Pijl zijn niet op de hoogte gebracht.

Is het volk tevreden met de voortgang?

De inwoners van Woerden-West stellen de ruimte voor hun initiatieven en ideeën zeer op prijs, blijkt uit de hoge opkomst tijdens de informatiebijeenkomsten. Zoals bijvoorbeeld die van 9 oktober in het Kalsbeekcollege. (Wubbenhorst, 2019) Het geduld van alle betrokkenen begint anderzijds langzaamaan op te raken. Een woordvoerder van het volk opperde op 9 oktober dan ook een vijfde optie: het project afblazen en dus geen brug bouwen.

Wat ziet de grootste politieke partij van Woerden het liefst gebeuren?

Al jarenlang is het CDA de grootste politieke partij in Woerden, zo ook in dit speculatieve tijdperk van bruggen en randwegen. Ook de christendemocraten slagen er niet in om een concreet standpunt in te nemen. Zeker weten ze wel dat er een oplossing moet worden gerealiseerd voor 2030, want dan zijn er namelijk gemeentelijke afspraken gepland rond de Verkeersvisie. Ook vragen ze zich af of buurgemeente Bodegraven-Reeuwijk bereid is mee te betalen.