Al veertien jaar is hij medeorganisator van de tienerkerk en als het aan hem ligt blijft hij het nog jaren doen. Het is goed om met jongeren te sparren over het geloof. ‘’Jongeren zijn leergierig en hebben een mening’’, aldus Patrick van der Veen.

Bij de tienerkerk wordt er net even op een andere manier naar het geloof gekeken dan bij de reguliere kerk. Voor tieners tussen de 12 en 16 jaar is het volgens Patrick van der Veen een uitkomst: ‘’Het gaat eerder naar een soort club met net wat meer inhoud’’, één keer per maand tijdens de reguliere kerkdienst is er een dienst van de tienerkerk. In kleine groepen van vijf of zes tieners wordt er met een begeleider gezocht naar een link met het geloof. Dit wordt gedaan via spel, muziek en door het voeren van gesprekken.

Wat houdt de tienerkerk precies in?

‘’De tienerkerk is een samenkomst van jongeren tussen de 12 en 16 jaar die zich één keer per maand afspeelt tijdens de reguliere kerkdienst. De kerkdienst is veel losser, we werken namelijk met een combinatie van spel en muziek.’’

Hoe ontstond het idee van een tienerkerk?

‘’Dat is moeilijk om te zeggen, de tienerkerk bestond al toen ik als leiding aanschoof. Het gaat langer dan 20 jaar terug.’’

Is het hebben van een tienerkerk nodig, denkt u?

’’Ja, ik denk van wel. Voor tieners is het prettig dat ze niet écht in de kerk hoeven te zitten. Op deze manier kunnen ze met leeftijdsgenoten praten over dingen die hun bezighouden, bijvoorbeeld mode of muziek. Er wordt tijdens zo’n dienst gezocht naar een link met het geloof. We stellen dan vragen zoals: ‘Hoe belangrijk is dit voor je?’ of ‘Sluit je je aan bij een groep omdat je denkt dat je erbij moet horen of kies je bewust?’ Het is goed dat we stil staan bij de vraag in hoeverre we ons laten beïnvloeden. Doe je dingen wel of niet omdat je christen bent? Neem bijvoorbeeld het luisteren naar muziek, besluit je om naar bepaalde teksten niet te luisteren of luister je juist wel maar besluit je de teksten op een andere manier tot je te nemen?’’

Wat maken de diensten van de tienerkerk anders dan ‘normale’ diensten?

‘’Het gaat eerder naar een soort club met net wat meer inhoud. We houden geen preek en zingen geen liederen. Dit hebben we in het verleden wel gedaan, maar toen bleek dat alleen de leiding zong. Tieners dachten ‘laat maar’. We gaan aan de slag met een programma ‘Youth For Christ’ een soort methode ontwikkelt voor jongeren. We beginnen met een gebed en een Bijbelverhaal wat met het thema te maken heeft. Interactie is erg belangrijk, dit bereiken we door een spelvorm te kiezen en kringgesprekken te houden.’’

Hoe gaan jullie om met de ontkerkelijking bij de tienerkerk?

‘’Dat is een lastige. Soms nemen de tieners vriendjes of vriendinnetjes mee, die vinden dit vaak leuker dan een gewone kerkdienst op zondag. Niet-christelijke mensen hebben ook vaak de vraag of er wel of niet ‘meer’ is. De tienerkerk is dan een mooie manier om dat te kunnen uiten. Aan PR wordt verder niet gedaan. We hebben wel een Facebookpagina en kondigen een dienst aan via JongWoeren, maar het is vooral mond-tot-mond reclame.

Waarom denkt u dat jongeren kiezen voor een tienerkerk?

‘’Het is wat vrijer dan de reguliere kerkdienst. Hier ben je met leeftijdsgenoten onder elkaar. We behandelen onderwerpen die dichter bij hunzelf staan, zoals vriendschap, liefde en mode. Dat zijn dingen die jongeren niet vanaf een spreekstoel willen horen, maar waar ze met elkaar over willen praten.’’

Ziet u geloof bij jongeren veranderen?

‘’Op deze manier hopen we enkel een overbrugging te vinden. Pubertijd is een lastige leeftijd en ouders krijgen hun kinderen moeilijk mee naar de kerk. Via de tienerkerk proberen we de verbinding tussen kerk en jongere te behouden. We hopen dan dat jongeren op latere leeftijd de kerk blijven bezoeken.’’

Wat heeft de tienerkerk voor toegevoegde waarde, volgens u?

‘’Ik denk dat het goed is dat we onderwerpen die dichterbij de jongeren staan of vragen die jongeren hebben, op een andere manier en in een andere setting beantwoorden.’’

U bent medeorganisator van de tienerkerk, hoe bent u hierbij gekomen?

‘’Via een vriend die dat op dat moment ook ging doen. Ik ben altijd betrokken geweest bij de kerk en heb geloof altijd belangrijk gevonden. Tijdens de pubertijd heb ik zelf geworsteld met verschillende vragen. Ik heb het toen als erg waardevol ervaren dat ik vrienden had die dezelfde gedachten hadden en de kerk handvatten bood waardoor ik het geloof kon uiten.’’

Wat trekt u zo in het organiseren van de tienerkerk?

‘’In de eerste plaats vind ik het leuk, anders hou je het niet 14 jaar vol. Het is een leuke leergierige leeftijdsgroep. Ze willen meer weten over het hoe en waarom. Het is interessant om met jongeren te sparren over vragen als: ‘In hoeverre kijkt God mee met de dingen die ik doe?’ of ‘Ga ik bewust om met de keuzes die ik maak?’’’

Wat doet u allemaal bij de tienerkerk, naast organiseren?

‘’Ik leid de dienst maandelijks zelf, daarnaast hebben we een keer of drie per jaar een vergadering met alle leiders. Dan vergaderen we over hoe we het seizoen in gaan, hoe het seizoen op dit moment loopt en evalueren we.’’

Hoeveel organisatoren zijn er en doen jullie dit vrijwillig?

‘’We zijn met een stuk of zes zeven en we doen dit volledig vrijwillig. Ikzelf hou maandelijks een dienst en de rest een keer of vier per jaar. Tijdens de viering komen er drie leiders bij. De groep, die bestaat uit tussen de 15 en 20 tieners, kunnen we dan goed verdelen. Jongeren durven net wat meer te zeggen in kleinere groepen.’’

Is er veel animo voor de tienerkerk?

‘’Dat wisselt een beetje maar we hebben een vrij stabiele groep. Het ene jaar is er wat meer animo dan het andere. Als ik nu kijk naar wat eraan zit te komen, hebben we na de zomer weer een grote groep. In die 14 jaar dat ik er nu zit is het altijd redelijk stabiel gebleven.’’

Hebben er grote veranderingen plaats gevonden in de jaren van de tienerkerk?

‘’Ja, er werd in het verleden meer gezongen. Er was ook een gitarist die liedjes begeleidde. Een jaar of tien geleden zijn we gestart met ‘Youth for Christ’, nu maken we meer gebruik van presentaties en filmpjes.’’

Gaan er in 2018 dingen veranderen bij de tienerkerk? Zo ja, wat?

‘’Ik denk niet dat er schokkende veranderingen staan te gebeuren, we zijn erg tevreden over het concept zoals het nu is. De manier van aanpak vinden jongeren zelf ook fijn, want we krijgen erg veel feedback vanuit de groep. Jongeren zijn aardig mondig en durven uit te komen voor hun mening.’’