Bij Oud-en-nieuw horen tradities zoals oliebollen, gezelligheid, voornemens en natuurlijk discussies over vuurwerk. Traditiegetrouw wordt er weer gedebatteerd over vuurwerk, incidenten en veiligheid. Dit jaar is in Woerden het idee geopperd om het feest naar een centrale plek te halen en zo de vuurwerkoverlast elders in de gemeente te beperken. In de gemeenteraad is een motie ingediend met daarin het verzoek aan de gemeente om op zoek te gaan naar initiatiefnemers van zo’n feest. Hoe ziet de huidige situatie eruit?

Wat houdt een centraal feest eigenlijk in?

‘Geen idee’, vertelt Marguerite Boersma, raadslid van Progressief Woerden. De vormgeving van een feest ligt namelijk bij de initiatiefnemers, maar die zijn er nog niet. Boersma benadrukt dan ook dat het niet de bedoeling is dat de gemeente zelf een feest gaat organiseren of faciliteren, maar enkel de mogelijkheden zal verkennen en initiatiefnemers zal steunen. Wel vertelt Boersma dat een gezellige jaarwisseling wat haar betreft niet noodzakelijk hand in hand gaat met vuurwerk. ‘Het hoeft ook niet per se een vuurwerkshow te worden, een normaal feest zou ook volstaan.’

 

Hoe zit het met de vuurwerkoverlast in de regio?

Een rapport van de Nederlandse brandweer, gepubliceerd op 1 januari 2019, laat zien dat het aantal vuurwerkincidenten de afgelopen jaarwisseling is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal meldingen dat tijdens de jaarwisseling van 2018 – 2019 bij de brandweer binnen kwam was 370. Het jaar daarvoor waren dit er aanzienlijk minder, namelijk 190.

 

Waarom wél een centraal Oud-en-nieuwfeest?

Progressief Woerden, D66, Sterk Woerden en SP verzochten de gemeente doormiddel van een motie, getiteld ‘Terugdringen Vuurwerkoverlast’, op 10 oktober 2019 om op zoek te gaan naar initiatiefnemers voor een centraal Oud-en-nieuw feest. Het concept komt van het Dorpsplatform in Harmelen en bovengenoemde partijen denken dat dit ook een goed idee is voor de gemeente als geheel. Zij stellen dat een centraal feest de saamhorigheid in de samenleving kan versterken. Raadslid Marguerite Boersma denkt bovendien dat een centraal feest de vuurwerkoverlast elders in de gemeente kan beperken.

 

Waarom géén centraal Oud-en-nieuwfeest?

Florian Bos, raadslid van de Woerdense VVD, één van de partijen die tegen de motie stemde, legt uit dat hij niet tegen een centraal Oud-en-nieuw feest is. Volgens Bos zat in de motie echter de implicatie dat er een vuurwerkverbod moet komen of vuurwerkvrijezones. ‘Dat is niet te handhaven’, vertelt Bos, ‘bovendien denk ik niet dat een centraal feest de overlast zal terugdringen. De overlast is namelijk vaak afkomstig van hangjongeren en zij gaan echt niet naar een centraal feest.’ Jaap van der Does, fractievoorzitter van Lijst van der Does, ook een partij die zich tegen de motie heeft gekeerd, vindt sowieso dat wijk- en buurtplatforms mans genoeg zijn om een soortgelijk feest te organiseren. Daarin hoeft de gemeente volgens hem geen rol te spelen.

 

Hoe groot is de kans dat er dit jaar al een centraal feest komt?

Hoewel de motie is aangenomen is het onwaarschijnlijk dat er dit jaar al een centraal feest in Woerden wordt georganiseerd. De gemeente is wel bereid om dergelijke initiatieven te steunen, maar tot dusver zijn initiatiefnemers ver te zoeken. Het Dorpsplatform Harmelen daarentegen is al bezig met soortgelijke plannen voor hun dorp.