De bouw van de nieuwe kantine voor voetbalvereniging Kamerik gaat zo snel mogelijk van start. De vereniging heeft besloten de financiële tegemoetkoming van de gemeente aan een nieuwe kantine te besteden”, aldus woordvoerster Monica Stam van de gemeente Woerden.

Voetbalvereniging Kamerik heeft afgelopen week de overeenkomst voor de herbouw van de nieuwe kantine getekend met bouw –en aannemingsbedrijf Uijtewaal. De huidige kantine is namelijk sterk verouderd. “De vereniging wil graag een mooie, nieuwe kantine waar iedereen nog lekker even kan blijven zitten. De vereniging is echt wel toe aan iets nieuws”, vertelt Remco de Wit, werkzaam in de kantine van voetbalvereniging Kamerik. “Het wordt een grote renovatie”, vertelt Remco de Wit. “Dit heeft voornamelijk te maken met de wijzigingen in het sportcomplex.” Van de huidige drie voetbalvelden die de vereniging tot haar beschikking heeft, blijven er slechts twee over.

“De voetbalvereniging heeft nu drie velden, maar zou het in principe ook met twee velden kunnen doen”, vertelt Monica Stam. De gemeente heeft al bijna drie jaar geleden besloten om de basisscholen De Wijde Blik en Eben-Haëzer samen te voegen tot één gezamenlijke school. Dit omdat de scholen niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd. Voor de gemeente was het niet eenvoudig om een geschikte plek te vinden voor de nieuwe school. “Het heeft een hele poos geduurd om een goede plek in Kamerik te vinden waar we konden gaan bouwen”, bevestigt woordvoerster Monica Stam van de gemeente Woerden. “Het oog is uiteindelijk gevallen op het sportpark Mijzijde.”

Sportpark Mijzijde bestaat naast een voetbalvereniging ook uit een tennis –en korfbalvereniging. “We hebben dan ook gesprekken gevoerd met die verenigingen, maar alleen de voetbalvereniging is in bezit van de gemeente”, legt Monica Stam uit. “Omdat je als gemeente alleen op gemeentegrond mag bouwen, is ervoor gekozen om een deel van de voetbalvelden voor de bouw van de school te gebruiken. Gelukkig zag de voetbalvereniging het nut en belang in van de school en wilde om die reden dan ook meewerken met de bouw.”

De wijzigingen in het sportcomplex gebeuren echter niet zonder ongemakken en consequenties voor de voetbalvereniging. Marcel van Vliet, medewerker van Uijtewaal, legt uit dat er veel gaat veranderen. “Het terras wordt verplaatst, de velden worden verplaatst en de kantine wordt langer. Ook moet het ballenhok een stuk kleiner worden gemaakt. Dit zodat er meer ruimte komt voor de velden”. De gemeente is dan ook akkoord gegaan met een financiële tegemoetkoming richting de voetbalvereniging. “Voor al die ongemakken krijgt de vereniging een tegemoetkoming van de gemeente”, vertelt Monica Stam.

Er is door de gemeente een bedrag van maximaal 500.000 euro beschikbaar gesteld voor de voetbalvereniging. De voetbalvereniging heeft gekozen om dit bedrag te besteden aan een nieuwe kantine. Marcel van Vliet verwacht dat de nieuwe kantine vanaf begin volgend voetbalseizoen kan worden gebruikt. “Het afbouwen van de kantine wordt door de voetbalvereniging zelf gedaan in de zomervakantie”, vertelt Marcel van Vliet. “Het voetbalseizoen ligt dan namelijk stil. We verwachten dat begin augustus de kantine wel zo’n beetje klaar zal zijn”.