WOERDEN – De regering heeft de gemeente Woerden de mogelijkheid gegeven om te experimenteren met het integraal persoonsgebonden budget (PGB). Met deze pilot wordt het mogelijk om, met één flexibel budget, ondersteuning te bieden aan mensen die dit nodig hebben.

Het idee achter het PGB is mensen ondersteuning geven op verschillende gebieden. Dit wordt mogelijk gemaakt met één flexibel budget voor bijvoorbeeld jeugdhulp, zorg, school en werk. De gemeente bepaalt welke inwoners voor de pilot in aanmerking komen.

Rudy Bonnet, projectleider van het integraal PGB, geeft aan wat een persoonsgebonden budget belangrijk maakt: “Het invoeren van een integraal PGB moet leiden tot samenhang tussen verschillende vormen van gemeentelijk beleid in het sociaal domein.” Daarnaast krijgen bewoners, volgens Bonnet, meer keuzevrijheid en autonomie met minder bureaucratie.

De gemeente hoopt verder op een blijvende ondersteuning van de staatssecretaris. “De gemeente hoopt dat de staatssecretaris de pilot blijft ondersteunen en de voorlopige uitkomsten deelt met zijn opvolg(st)er na de verkiezingen”, aldus Rudy Bonnet.