Het is een belangrijk thema binnen de Woerdense politiek, waar de laatste periode behoorlijk gesteggel over is: wonen in Woerden. Hoe denken de politieke partijen binnen Woerden hierover? Drie fractievoorzitters geven uitleg over hun standpunten in het politiek café in ’t Bierhuiys aan de oudheusdenstraat.

Over een ding zijn ze het allemaal eens: wonen in Woerden moet anders. Hun standpunten zijn echter wel verschillend. ‘’Er moeten meer woningen komen’’, stelt Wilma de Mooij namens de SP Woerden. “De gemeente moet vergunningen afleveren aan onder meer GroenWest en projectontwikkelaars om woningen te bouwen.’’ Volgens de SP moeten er voornamelijk meer sociale huurwoningen gebouwd worden. De Mooij benadrukt dat voor de SP de Woerdenaar voor de provincie gaat. ‘’Eerst de Woerdenaar, dan de rest van Utrecht. Laat de provincie het zelf maar uitzoeken’’, merkt ze op.

De ChristenUnie/SGP wil juist dat er meer gekeken wordt naar de doorstroming van woningen, in plaats van veel woningen erbij te bouwen. ‘’Het moet voor iedereen betaalbaar worden in Woerden te wonen. De leefbaarheid moet verbeterd worden, en ook de doorstroming.’’ Momenteel, zo stelt de partij, is er nog geen betaalbare woning voor iedereen binnen de gemeente. Ook hebben zij het wonen in het kerngebied als belangrijk aandachtspunt in hun verkiezingsprogramma.

Volgens Frans van Hendel, fractievoorzitter van Inwonersbelangen, is het mogelijk betaalbare woningen te bouwen binnen Woerden. Naast dat de partij het thema wonen op het programma heeft staan heeft zij ook aandacht voor de ordehandhaving binnen de gemeente. ‘’Wij willen de leefbaarheid vergroten door zogenoemde Boa’s(buitengewone opsporingsambtenaar) in te zetten. En hiermee de overlast binnen de gemeente aan te pakken.’’ Hij benadrukt dat er sprake is van alle vormen van overlast. ‘’Van kleine vergrijpen als hardrijden tot handel in drugs.’’

De gemeenteraadsverkiezingen moeten nog komen, maar na vanmiddag staat vast dat wonen en leefbaarheid in Woerden een belangrijk en beladen verkiezingspunt op de agenda wordt.

De standpunten van alle fracties binnen de politiek omtrent wonen en leefbaarheid zijn op de website van de betreffende partijen terug te vinden.